Christenvervolging in Iran

Zondag 15 april werd er, na de morgendienst, een presentatie gegeven door Kiaa Aalipour. Kiaa, geboren en opgegroeid in Iran, zet zich via de christelijke pleitbezorgingsorganisatie 'Article 18' in voor de vrijheid van religie en geloof in Iran.

Joyful Gospel Kidz

Joyful Gospel Kidz heeft met Bravo! de activiteit aangeboden om mee te zingen op het kinderkoor. Kinderen van verschillende scholen uit Bodegraven hadden zich hiervoor aangemeld.

Paasgroet vanuit Yirrkala

Zondag 1 april, ontvingen wij vanuit Arnhemland (Gebied in Noord-Westen van Noordelijk Australië) een Paasgroet van Jaco, Corrina, Joah en Amy Loenen.

Zin in de Zomer? -Dabar-

Stel je even voor: een vlog over hoogtepunten van jouw zomervakantie in 2018. Beelden van een volleybaltoernooi, een te gekke kinderclub, een zonnige vossenjacht; flarden van een gezellige bingo-avond...

Belevenissen in 't Rustpunt

De laatste maanden horen we steeds vaker dat het drukker wordt in het Rustpunt! Dat klopt, vele kopjes koffie en thee worden er geschonken, en talloze fijne gesprekken gevoerd.

Chadash weken in de Franse Alpen

Op 15 maart is er om 20.00 uur in 't Anker de informatieavond voor de wandel en/of fietsweken in de Franse Alpen voor groepen vanuit Bodegraven. 

(Her)bevestiging en afscheid ambtsdragers wijk 1

Zondagochtend 21 januari jl. werden tijdens de eredienst in de Dorpskerk zeven broeders in het ambt (her)bevestigd en namen we afscheid van vijf broeders van wijkgemeente 1.

Nienke van Rijn: Gods Zegen!

Dag allemaal, allereerst de allerbeste wensen voor 2018. Dat het een jaar mag worden waarin we mogen leven door en voor Gods liefde. Gods zegen voor u en jullie allen!

(Her)bevestiging ambtsdragers wijk 2

Zondagochtend 7 januari jl. werden tijdens de eredienst in de Dorpskerk zes broeders in het ambt van ouderling/diaken (her)bevestigd en namen we afscheid van vier broeders van wijkgemeente 2.

Chadashweken in 2018

Ze komen er weer aan, een week fietsen (of wandelen) in de bergen in Frankrijk. Genieten van de prachtige natuur en mooie gesprekken. Fijne bijbelstudies.

Prachtige plaatjes...

De sneeuw zorgt voor overlast, maar ook voor prachtige plaatjes. De webredactie kreeg een aantal foto's doorgestuurd. Kijk snel verder voor 'Dorpskerk in de sneeuw'...

Een beter plan

Zaterdagavond 11 november traden de tieners van het projectkoor op. Het thema van de avond was “Een beter plan”. Hierover werd gezongen en we vonden het terug in de Bijbelteksten die gelezen werden. 

Noodhulp Hoorn van Afrika

In maart 2017 hebben we als diaconie een bijdrage van 2500 euro gegeven via Project 10 27, voor noodhulp in de hoorn van Afrika. Deze hulp is geboden door lokale partners van de GZB. We willen u laten weten wat er met het geld is gebeurd.

Dankdag

Op woensdagmiddag 1 november was er de dankdagdienst voor kinderen in de Dorpskerk. Op de zondag voorafgaand aan Dankdag werd een gezinsboekje uitgedeeld ter voorbereiding.

Meer nieuws?

Heeft u een nieuwsbericht voor de website? Voorstellen nieuwe gemeenteleden, foto's van gebeurtenissen....
!