Chadash 2018 (Nieuwe foto's!)

17-07 Zowel de Alpe d'Huez als de Col de Sarenne zijn inmiddels beklommen. Dat houdt in dat er al vijf cols bedwongen zijn. Trots op Bodegraven 2!

Ik ga op reis en neem mee...

Het jaarthema van de GZB voor 2018/2019 is ‘Laat je zien’. We willen nadenken over hoe we wereldwijd meer oog kunnen hebben voor de mensen om ons heen. 

Nieuws van Nienke (mét update!)

U kunt weer een nieuwsbrief van Nienke lezen vol met informatie. Zo zult u ook lezen dat Nienke op 18 juli weer hoopte te vertrekken naar Zuid-Afrika, echter is het visum nog niet rond en wordt het vertrek wat uitgesteld.

Talentenveiling 2.0: Kavel 46 verzilverd

Kavel 46: op een echte tractor krijg je een uur lang les in het weiland. je leert vooruit en achteruit rijden als ook met hindernissen.

Dabar vanuit Bodegraven

Zondagavond 8 juli jl. zijn een aantal jongeren die deze zomer Dabarwerk gaan doen bij elkaar geweest om elkaar te bemoedigen en voor elkaar te bidden.

Sem en Sam zijn er klaar voor!

Het Kinderfeest is van 18 t/m 20 juli op het Raadhuisplein in Bodegraven. Aanmelden voor het middagprogramma kan via de pagina Kinderfeest aanmelden. Het ochtendprogramma zit al vol!

Startzondag 2018

Reserveert u D.V. zondag 16 september 2018 alvast in uw agenda? We starten dan het nieuwe seizoen met als thema ‘Met hart en ziel’.

Gemeentedag 2018

Zoals u weet zal de Gemeentedag op D.V. zaterdag 22 september 2018 plaats vinden. Echter de locatie zal voor u een verrassing zijn, namelijk bij ... Peter en Liesbeth van Oosterom aan de Zuidzijde 117 (Zorgboerderij Javarust).

Noodkreet van de B.O.C.!

De Bodegraafse Oudpapier Centrale doet een dringend beroep op een ieder! Wij hebben vrijwilligers nodig die eens in de zoveel maanden mee willen lopen.

Wat u moet weten over uw privacy

Het is voor u goed om te weten hoe wij op de website omgaan uw gegevens. Daarom sommen wij de belangrijkste punten voor u op.

Groeten uit Arnhemland!

"Hartelijke groet vanuit Arnhemland, Australië. Het is goed om bij de kinderen en kleinkinderen te zijn!" Dit gaven Arie en Anja zojuist door.

Talentenveiling 2.0: Kavel 6 verzilverd

Kavel 6: een middag varen met een houten sloep op de Oude Rijn inclusief kapitein. Een retourvaart richting Alphen aan de Rijn. Bij mooi weer zwembroek/bikini meenemen. Plonsgarantie!

Nieuws uit Zuid-Afrika en Australië

Deze maand ontvingen we twee nieuwsbrieven. Een van Nienke van Rijn en een van Jaco en Corrina Loenen. Alle drie zijn ze als zendingswerkers aan onze gemeente verbonden.

Nieuws van de Zendingskringloopwinkel

Het heeft de koning behaagd om ons trouwe lid Marrianne Verhorst - Verbree, op donderdag 26 april, te benoemen tot lid in orde van Oranje Nassau.

Tuin Bethlehemkerk

Op zaterdag 21 april is er hard gewerkt in de tuin van de Bethlehemkerk in Nieuwerbrug.

Christenvervolging in Iran

Zondag 15 april werd er, na de morgendienst, een presentatie gegeven door Kiaa Aalipour. Kiaa, geboren en opgegroeid in Iran, zet zich via de christelijke pleitbezorgingsorganisatie 'Article 18' in voor de vrijheid van religie en geloof in Iran.

Paasgroet vanuit Yirrkala

Zondag 1 april, ontvingen wij vanuit Arnhemland (Gebied in Noord-Westen van Noordelijk Australië) een Paasgroet van Jaco, Corrina, Joah en Amy Loenen.

Nienke van Rijn: Gods Zegen!

Dag allemaal, allereerst de allerbeste wensen voor 2018. Dat het een jaar mag worden waarin we mogen leven door en voor Gods liefde. Gods zegen voor u en jullie allen!

Meer nieuws?

Heeft u een nieuwsbericht voor de website? Voorstellen nieuwe gemeenteleden, foto's van gebeurtenissen....
!