Facebook Twitter Google Plus

De opwekking van de jongeling te Nain


Speler laden...

> dienst downloaden (Rechter muisknop, Bestand/Doel opslaan als...)

Datum:21 april 2013
Kerk:Bethlehemkerk
Predikant:ds. F. Hoek (Alblasserdam)

lezing: Lukas 7 : 1 - 17, tekst: vs 11 - 17. Lastig te preken over (opwekkings)wonderen: wrang! gevaar van vergeestelijking! Troost uit een waar gebeurde geschiedenis. Dood en droefheid op je weg, machteloosheid, alles uit handen geslagen. Diep, ontroostbaar, spreekwoordelijk verdriet. Jezus die zich onrein laat worden - de zonde van de wereld, de onreinheid weggedragen, de dood overwonnen.

Info landelijk werk:


Bond van zondagsscholen