Facebook Twitter Google Plus

Beter zijn - Doopdienst


Speler laden...

> dienst downloaden (Rechter muisknop, Bestand/Doel opslaan als...)

Datum: 4 maart 2018
Kerk:Dorpskerk
Predikant:M.J. van Oordt (Bodegraven)

Schriftlezing: Hebreeën 8.

Je hele leven is zoeken naar wat beter is. Nieuwe verbond is beter dan oude verbond. Bij God vandaan. Het recht moet worden hersteld, vrijwillig beperkt God zijn almacht! De doop en ons antwoord. Doop en tekenen van brood en wijn - tekenen van het nieuwe verbond. Jezus wacht - Zijn liefde vraagt om een antwoord. De betere Middelaar - Jezus is de beste borg.

Doopdienst:
De twee dopelingen kregen de volgende doopteksten mee:
Jesse Daniël van Dijk (Senn):
"Jezus is van een beter verbond, Middelaar, een verbond dat in betere beloften is vastgelegd " (Hebreeën 8: 6b)
Sophie Noa Nap (Sophie):
"Jezus is Borg geworden van een zoveel beter verbond" (Hebreeën 7: 22)

Klik hier voor een (foto)verslag van de eredienst. 

Doop (Sela)
In het water van de doop,
zien wij hoe God zelf belooft,
dat zijn Naam voorgoed aan ons verbonden is.
Water dat getuigt en spreekt,
van de hoop die in ons leeft,
dat Gods liefde voor ons niet veranderd is.

Eén met Christus in zijn dood,
gaan wij onder in de doop,
overtuigd dat er bij Hem vergeving is.
Eén met Christus, ingelijfd,
staan wij op van schuld bevrijd,
in een leven dat voorgoed veranderd is.

Met de Heer begraven en weer opgestaan,
om voor Hem te leven, Jezus’ weg te gaan.
Uit het water van de doop,
putten wij geloof en hoop,
dat Gods trouw en liefde blijvend is.
Dat Gods trouw en liefde blijvend is.

In zijn lichaam ingelijfd:
Christus’ kerk die wereldwijd,
is geroepen om een beeld van Hem te zijn.
Mensen overal vandaan,
die de weg van Christus gaan,
om vernieuwd voor Hem te leven, vrij te zijn.

Met de Heer begraven en weer opgestaan,
om voor Hem te leven, Jezus’ weg te gaan.
Uit het water van de doop,
putten wij geloof en hoop,
dat Gods trouw en liefde blijvend is.
Dat Gods trouw en liefde blijvend is.

Reinig ons, vernieuw ons leven Heer. (2x)
Heilig ons, en vernieuw ons leven Heer. (2x)

Met de Heer begraven en weer opgestaan,
om voor Hem te leven, Jezus’ weg te gaan.
Uit het water van de doop,
putten wij geloof en hoop,
dat Gods trouw en liefde blijvend is.

Prijs de Vader, prijs de Zoon en heil’ge Geest!
Prijs de Heer met al wat leeft en adem heeft!
Wat een liefde, wat een hoop!
U verzegelt door de doop
dat ons leven bij U veilig is.
Dat ons leven bij U veilig is.