Facebook Twitter Google Plus

De draak en de vrouw


Speler laden...

> dienst downloaden (Rechter muisknop, Bestand/Doel opslaan als...)

Datum:11 februari 2018
Kerk:Bethlehemkerk
Predikant:M.J. van Oordt (Bodegraven)

Openb 12 : 1 - 17. de wet uit Efez 5 : 1 - 14.

Het beeld van de vrouw, zon maan en sterren, de zondeval. Het 1000-jarig rijk. Wanneer is de duivel uit de hemel geworpen, flash-back? Toekomst? net na de schepping?  Openbaring: God regeert over de wereld, troost: satan kan niet meer aanklagen. Voor hen die achter Jezus schuilen. delen in de overwnning. Gods zorg voor Israel en de gelovigen. Visioen van de eindtijd. in Jezus' naam overwinnaar zijn.

Nabetrachting Heilig Avondmaal.