Facebook Twitter Google Plus

Een onbezorgd 2018


Speler laden...

> dienst downloaden (Rechter muisknop, Bestand/Doel opslaan als...)

Datum: 1 januari 2018
Kerk:Bethlehemkerk
Predikant:M.J. van Oordt (Bodegraven)

Schriftlezingen: Mattheüs 6: 24-34 | Filippenzen 4: 4-7
 
De opdracht en de wens: een onbezorgd 2018. Door te kiezen wie je dienen wil, door te zoeken naar de wil van de Heere en je verlangens en zorgen uit te spreken onder dankzegging.