Facebook Twitter Google Plus

Een vaderlijk advies


Speler laden...

> dienst downloaden (Rechter muisknop, Bestand/Doel opslaan als...)

Datum: 1 januari 2018
Kerk:Dorpskerk
Predikant:prof. dr. H. van den Belt (Woudenberg)

Schriftlezing: Spreuken 3: 1-12. Tekst: "Ken Hem in al je wegen, dan zal Hij je paden rechtmaken". (Spreuken 3 vers 6)

Spreuken 3: 1-12: Zes strofen met een opdracht en belofte
Een vaderlijk advies: "Mijn zoon vergeet...; Mijn zoon verwerp..." De kern is vers 6.
In de afhankelijkheid van Hem ligt onze vrijheid. Ken Hem/Erken Hem/Betrek Hem erbij!
Verzen 1-5: Grondhouding: God erkennen met open hart en luisterend oor; Trouw/Volharding (Waarheid en Trouw); Vertrouwen.
Vers 6: Basishouding: Een diep vertrouwen op God met heel je hart. Vertrouwen = Steunen op Hem. (Opdrukken op de rand van de preekstoel) Laat 2018 aan Hem over! Gods beloften zijn vast en zeker. Gezond wantrouwen t.o.v. je eigen voorkeur.
Verzen 7-12: Praktische keuzes: Goed/Kwaad, (Landheer zoekt chauffeur) Verzoekingen/Verleidingen; Zegeningen (Vereer de Heere en vergeet Hem niet); Moeiten (God is erbij, Gods liefde voelen, Hij zal het recht/goed maken).
Houd in 2018 vast aan Spreuken 3 verzen 5 en 6.