Facebook Twitter Google Plus

Het visnet - Bevestiging ambtsdragers


Speler laden...

> dienst downloaden (Rechter muisknop, Bestand/Doel opslaan als...)

Datum: 7 januari 2018
Kerk:Dorpskerk
Predikant:A.W. van der Plas (Waddinxveen)

Schriftlezingen: Mattheüs 4: 18-22 en Mattheüs 13: 47-52.
Tekst: "Het Koninkrijk der hemelen is ook gelijk aan een net, uitgeworpen in de zee, dat allerlei soorten vissen bijeenbrengt. Als het vol geworden is, trekken de vissers het op de oever. Ze gaan zitten en verzamelen de goede vissen in vaten, maar de slechte gooien zij weg. Zo zal het bij de voleinding van de wereld zijn: de engelen zullen uitgaan en de slechten uit het midden van de rechtvaardigen afzonderen, en zij zullen hen in de vurige oven werpen; daar zal gejammer zijn en tandengeknars. Jezus zei tegen hen: Hebt u dit alles begrepen? Zij zeiden tegen Hem: Ja, Heere." (Mattheüs 13: 47-51).

Het koninkrijk als een visnet, roeping van een ambtsdrager. Boston: de kunst van mensen vangen. Werpnet en sleepnet, compagnons. Onzichtbare werking van het net. Opvoeding, onderwijs op school, jeugdwerk, evangelisatie. Je geroepen weten, getuige in woord en daad. Houd het net omhoog, werk samen. De golven van ongeloof, secularisatie en individualisme. Jezelf verliezen om het leven in Christus te vinden. Werp het net uit, voor anderen tot zegen zijn.

Lees ook: Boston, de kunst van mensen vangen ( IZB webshop)

Bevestiging Ambtsdragers:
De nieuw bevestigde broeders N. Doelman, S.W. Kowalczyk en T. van der Toorn kregen na hun bevestiging een tekst mee: 
Nicolaas Doelman: "Hij Die u roept, is getrouw: Hij zal het ook doen." (1 Thessalonicenzen 5: 24)
Stefan Wojciech Kowalczyk: "Zalig zijn de barmhartigen, want aan hen zal barmhartigheid bewezen worden." (Mattheüs 5: 7)
Teunis van der Toorn: "Ik onderwijs u en leer u de weg die u moet gaan; Ik geef raad, Mijn oog is op u." (Psalm 32: 8)
De herbevestigde broeders waren br. W. Braaksma, br. W.H. Nagel en br. J.C. de Vrij.
Ook namen we tijdens de dienst afscheid van de broeders L. de Kruijf, M.C. Nobel, F. de Romph en G.P. Soet. 

Na de bevestiging  zong de gemeente hen allen Psalm 134 vers 3 toe: 

Dat 's HEEREN zegen op u daal';
Zijn gunst uit Sion u bestraal';
Hij schiep 't heelal, Zijn naam ter eer;
Looft, looft dan aller heren HEER.