Facebook Twitter Google Plus

Laat ons zien het Woord dat er geschied is


Speler laden...

> dienst downloaden (Rechter muisknop, Bestand/Doel opslaan als...)

Datum:25 december 2017
Kerk:Dorpskerk
Predikant:G.C Bergshoeff (Scherpenzeel)

lezing: Luk 2 : 1 - 20 . Heb 1 : 1 -3

we beginnen met het zingen van kerstliederen.

tekst: vs 15 "En het geschiedde, toen de engelen van hen weggegaan waren naar de hemel, dat de herders tegen elkaar zeiden: Laten wij dan naar Bethlehem gaan en dat woord zien dat er geschied is, dat de Heere ons bekendgemaakt heeft." 

Dabar is woord en daad in een. Vervulling van beloften - openbaring van wie God is. niet door kracht of geweld. Navolging van zo iets nederigs vraagt geloof. Een bonte mengeling van mensen - de kerk -  verenigd rond de kribbe - het Woord. God met ons : op spreek-niveau met de Vader. Lof zij Christus.