Facebook Twitter Google Plus

Loofhuttenfeest


Speler laden...

> dienst downloaden (Rechter muisknop, Bestand/Doel opslaan als...)

Datum: 8 oktober 2017
Kerk:Dorpskerk
Predikant:W. Dekker (Oosterwolde)

Schriftlezingen: Leviticus 23: 33-36, 39-44 | Zacharia 14: 16-19 | Hebreeën 11: 8-16
Tekst: "Zeven dagen moet u in de loofhutten wonen. Alle ingezetenen van Israël moeten in loofhutten wonen, zodat de generaties na u weten dat Ik de Israëlieten in loofhutten liet wonen, toen Ik hen uit het land Egypte geleid heb. Ik ben de HEERE, uw God." (Leviticus 23: 42-43).


Twee bijzondere foto's van het Loofhuttenfeest. Zeven dagen vrolijk zijn, kunnen wij dat? Denken aan God en Zijn goedheid. Ieder bouwt een klein hutje om te gedenken dat ze in tenten woonden in de woestijn. Geestelijke voeding zelfs in benaderde omstandigheden. Vreemd dat wij het Loofhuttenfeest niet vieren. Het zou kunnen helpen om onze pelgrimage te gedenken. Zacharia: de volken die optrekken om het Loofhuttenfeest te vieren. Wanneer zal dat wezen? Het begint als jij een pelgrim wordt. Tijdens het Loofhuttenfeest wordt het boek Prediker gelezen. Hoe kan dat, een somber boek? Prediker heeft het drukdoenerige doorzien. Het is lucht en leegte. Zet niet al je kaarten op drukdoenerij, wees vooral een pelgrim.