Facebook Twitter Google Plus

Vertrouwen op God


Speler laden...

> dienst downloaden (Rechter muisknop, Bestand/Doel opslaan als...)

Datum: 7 januari 2018
Kerk:Bethlehemkerk
Predikant:J.H. Lammers (Ridderkerk)

Schriftlezingen: Psalm 3 | Mattheüs 6: 25-34
Tekst: "Velen zeggen van mijn ziel: Hij heeft geen heil bij God. Het heil is van de HEERE; Uw zegen is over Uw volk." (Psalm 3: 3, 9)
Thema: 

Twee punten:
1 - geen heil bij God
2 - het heil is van de HEERE