Facebook Twitter Google Plus

Het einde van alle dingen is nabij.


Speler laden...

> dienst downloaden (Rechter muisknop, Bestand/Doel opslaan als...)

Datum:31 december 2017
Kerk:Dorpskerk
Predikant:dr. M. van Campen (Ede)

1 Petr 4 : 1 - 7. Openb 21 : 1 - 5. Tekst: 1 Petr 4 : 7 En het einde van alle dingen is nabij. Wees daarom nuchter en bezonnen in uw hart.

Terugblik op 2017: kabinetsformatie, natuurramp op st Maarten, oorlogen en vluchtelingen. Macro en micro. Gebeurtenissen in ons leven. Niet alleen het einde van het jaar is in zicht, zie de boodschap van Petrus. Het verschil met de ecologische dreiging. De boodschap van troost.