Facebook Twitter Google Plus

Voor u is geboren ...


Speler laden...

> dienst downloaden (Rechter muisknop, Bestand/Doel opslaan als...)

Datum:25 december 2017
Kerk:Bethlehemkerk
Predikant:M.J. van Oordt (Bodegraven)

Schriftlezingen: Lukas 1: 46-55 | Lukas 2: 1-21
Tekst: "namelijk dat heden voor u geboren is de Zaligmaker, in de stad van David; Hij is Christus, de Heere." (Lukas 2: 11)