Facebook Twitter Google Plus

Want alzo lief heeft God de wereld gehad ...


Speler laden...

> dienst downloaden (Rechter muisknop, Bestand/Doel opslaan als...)

Datum:25 december 2017
Kerk:Bethlehemkerk
Predikant:prop. A. van Kralingen (Ridderkerk)

Schriftlezing: Johannes 3: 1-18


Tekst: "Want zo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft." (vers 16)