Dienst gemist

Erediensten van de afgelopen tijd kunt u terugluisteren. Deze preken zijn hier neergezet vanuit de diepe overtuiging dat het waar is wat Gods Woord ons leert door de apostel Paulus in Rom. 10: 14 "En hoe zullen zij in Hem geloven, van Welke zij niet gehoord hebben? En hoe zullen zij horen, zonder die hun predikt?".

Wat gebeurt er allemaal in een eredienst? Lees ook: waarom zou ik naar de kerk gaan (prof. Van Ruler). 

Voor de opnamen van Muzikale Ontmoetingen, klik hierCd's van alle diensten kunt u bestellen bij: Dhr. Wim Filippo, tel. 645577

Zondag  25 febr: door onbekende oorzaak zijn er geen opnames beschikbaar van de diensten in Nieuwerbrug

Drie soorten twijfel
lezing: Lukas 24 : 36 - 49. Vragen bij de discipelen en bij ons, twijfel over God? W. Rietkerk 'in dubio, handboek voor twijfelaars': 1....
PredikantC.H. Buitink (Klaaswaal)
Datum15 april 2018
KerkBethlehemkerk
En Petrus
lezing: Markus 16 : 1 - 8  tekst: vs 7b "En Petrus" 
PredikantM.F. van Binnendijk (Rotterdam)
Datum15 april 2018
KerkDorpskerk
Jezus zegt: Volg Mij - Afscheid oudste groep Zondagsschool
Schriftlezing: Johannes 21 : 7 - 25 Lijstjes - wie is de beste? Wat Jezus van ons vraagt heeft Hij al volbracht. Over anderen praten? - Jezus...
PredikantM.J. van Oordt (Bodegraven)
Datum15 april 2018
KerkDorpskerk
De verschijning aan de zee van Tiberias
Schriftlezing: Johannes 21: 1-14
Predikantprop. G.J. Anker (Zwijndrecht)
Datum 8 april 2018
KerkBethlehemkerk
1 Kor 15 en de Emmausgangers
lezing: 1 Kor 15 : 12 - 34. Opgevers en de Emmausgangers. Wat is er bij veranderd sinds pasen? The Passion is OK, maar Jezus' opstanding? De...
PredikantM.J. van Oordt (Bodegraven)
Datum 8 april 2018
KerkDorpskerk
Pasen op Patmos
Schriftlezing: Openbaring 1: 1-18Tekst: "En toen ik Hem zag, viel ik als dood aan Zijn voeten, en Hij legde Zijn rechterhand op mij en zei tegen...
PredikantA.L. van Zwet (Putten)
Datum 8 april 2018
KerkBethlehemkerk
Hoe kan ik bij Jezus horen?
Tekst: Kol 3: 1 - 3. Als u nu met Christus opgewekt bent, zoek dan de dingen die boven zijn, waar Christus is, Die aan de rechterhand van God zit....
PredikantJ.J. van Holten (IJsselstein)
Datum 8 april 2018
KerkDorpskerk
Geloven in de opstanding
Schriftlezing: 1 Korinthe 15: 1-23 1 Korinthe 15: 12 Als nu van Christus gepredikt wordt dat Hij uit de doden is opgewekt, hoe kunnen sommigen...
PredikantA.H. van Mourik, Sprang-Capelle
Datum 2 april 2018
KerkBethlehemkerk
Geopende ogen
Schriftlezing: Lukas 24: 13-25 Tekst: Lukas 24: 32  Legpuzzel. Ineens zie je het.Emmaüsgangers, hun ogen werden dichtgehouden vs 16. Verwachtingen...
PredikantW.J. Westland, Hardinxveld-Giessendam
Datum 2 april 2018
KerkDorpskerk
Ontmoeting
Schriftlezingen: Hosea 6: 1-3 Mattheus 28: 1-10  Tekst: Mattheus 28: 9  Thema: Ontmoeting   Ontmoetingen met blijvende indruk. Ontmoeting van...
PredikantT. Beekman, Kloetinge
Datum 1 april 2018
KerkBethlehemkerk
Met Hem opgewekt
Schriftlezingen: Romeinen 4: 12-25 en Efeze 2: 1-10 Thema: Met Hem opgewekt Auto met verkeerde brandstof. Cathechismus Zondag 17....
PredikantM.J. van Oordt
Datum 1 april 2018
KerkDorpskerk
Maria Magdalena
Zingen van paasliederen tot 14.10  Schriftlezing: Johannes 20: 1-18  Thema: Maria Magdalena      We gaan mee met haar emoties, mee met haar de...
PredikantM.J. van Oordt
Datum 1 april 2018
KerkBethlehemkerk
Maria bij het graf
Zingen van paasliederen tot 17.50 Schriftlezing: Johannes 20: 1-18 Tekst: Johannes 20:16  Eva in de tuin, zonde en dood in de wereldMaria (Mirjam)...
PredikantH. van den Belt, Woudenberg
Datum 1 april 2018
KerkDorpskerk
Volbracht
Viering Heilig Avondmaal Schriftlezingen: Jesaja 53: 4-6 en Johannes 19: 25-30Tekst: "Het is volbracht!" (Johannes 19 vers 30b) Op Golgotha is,...
PredikantH.J. Lam, Barneveld
Datum30 maart 2018
KerkDorpskerk
Het is volbracht
Viering Heilig Avondmaal Thema: Het is volbracht   (1) Johannes 19: 17-22 Simon van Cyrene die niet wordt genoemd. De dwarsbalk. Het bordje op...
PredikantM.J. van Oordt
Datum30 maart 2018
KerkBethlehemkerk
Kiezen
Lukas 23-13-48Thema: Kiezen Vier keuzemomenten 1. Jezus of Barabbas De priesters dringen het volk een keuze op. Naar wie luister je als je een...
PredikantM.J. van Oordt
Datum30 maart 2018
KerkDorpskerk
Tweegesprek
Schriftlezing Markus 14: 32-42 Tekst: Markus 14: 38 Waak allen en bid, opdat u niet in verzoeking komt; de geest is wel gewillig, maar het vlees is...
PredikantW. Braaksma
Datum25 maart 2018
KerkDorpskerk
Jezus heeft de regie
Schriflezing: Johannes 18:1-27 Thema: Jezus heeft de regie  Voorbereiding Heilig Avondmaal Regisseur bepaalt de film. Vier evangelien over het...
PredikantM.J. van Oordt
Datum25 maart 2018
KerkDorpskerk
Jezus' dood en onze dood
Genesis 2: 15-17 Lukas 23: 44-46, 50-53 1 Korinthe 15: 50-58 HC zondag 16, vraag en antwoord 40, 41 en 42  Jezus' dood en onze dood  Confrontatie...
PredikantM. Maas (Dordrecht)
Datum25 maart 2018
KerkBethlehemkerk