Dienst gemist

Erediensten van de afgelopen tijd kunt u terugluisteren. Deze preken zijn hier neergezet vanuit de diepe overtuiging dat het waar is wat Gods Woord ons leert door de apostel Paulus in Rom. 10: 14 "En hoe zullen zij in Hem geloven, van Welke zij niet gehoord hebben? En hoe zullen zij horen, zonder die hun predikt?".

Wat gebeurt er allemaal in een eredienst? Lees ook: waarom zou ik naar de kerk gaan (prof. Van Ruler). 

Voor de opnamen van Muzikale Ontmoetingen, klik hierCd's van alle diensten kunt u bestellen bij: Dhr. Wim Filippo, tel. 645577

Elia
1 Kon 19 : 1 - 18. Fil 1:6 "Hij die een goed werk in u begonnen is". Een profeet op de  vlucht. God maakt  af wat Hij begonnen is. Zwakheid,...
PredikantM.J. van Oordt (Bodegraven)
Datum13 augustus 2017
KerkDorpskerk
Veilig bij de herder
 ps 23: 4 Christen in het dal van de schaduw des doods (Bunyan). Ps 23:  de nachtegaal onder de psalmen. Het herdermotief - vanaf Genesis. Mijn...
Predikantkand. C. Budding (Elspeet)
Datum13 augustus 2017
KerkBethlehemkerk
Gaan in de kracht van God - Gideon geroepen tot richter
lezing: Richt 6: 11 - 24. Hebr 11 : 32 - 34. Tekst:Richt 6: 14 "Ga in deze kracht van u, enu zult Israel uit de hand van Midian verlossen."...
Predikantkand. C. Budding (Elspeet)
Datum13 augustus 2017
KerkDorpskerk
Jezus zoekt wat verloren is
Schriftlezing: Lukas 15: 1-10 Jezus zocht naar wat verloren was. Zijn deze mensen wel het zoeken waard? De farizeeërs en Schriftgeleerden hebben...
Predikantds. D.G.R.A. Beekman (Noorden)
Datum 6 augustus 2017
KerkBethlehemkerk
belofte en vervulling in Ezechiel
schriftlezingen: Deut 28 : 15, 25-26, 64-65. Deut 30 : 1 - 3. Ezech 36: 22 - 28. Hoofdlezing: Ezech 37 : 1 - 14. Ef 5 : 8 - 14. 1 Kor 15: 42 - 44....
Predikantkand. J. Domburg (Alphen aan den Rijn)
Datum 6 augustus 2017
KerkDorpskerk
Rust
Schriftlezingen: Psalm 62: 1-3, 6-9 | Psalm 65: 1-5 | Hebreeën 4: 1-3, 9-13 'Zen' - neprust. Bijbelse rust; de lofzang (ps 65). Stilte vinden in...
PredikantM.J. van Oordt (Bodegraven)
Datum 6 augustus 2017
KerkDorpskerk
ZIe, Ik zend u als schapen tussen de wolven
lezing: Mat 10 : 1 - 17A.Tekst: vs 16 "Zie, Ik zend u als schapen te midden van de wolven; wees dus bedachtzaam als de slangen en oprecht als de...
PredikantM.J. van der Poel (Utrecht)
Datum 6 augustus 2017
KerkBethlehemkerk
Loflied op Gods trouw, barmhartigheid en genade
Schriftlezing: Psalm 103Tekst: Psalm 103: 11 en 12Thema: Loflied op Gods trouw, barmhartigheid en genade   Vier aandachtspunten Algemeen: -...
PredikantR.F. Mauritz (Lelystad)
Datum30 juli 2017
KerkBethlehemkerk
De strijd is van de HEERE
Schriftlezing: 1 Samuel 17: 23-51 Tekst: 1 Samuel 17: 45-47 Thema: De strijd is van de Heere   Reus Goliath in Amsterdams Historisch Museum....
PredikantA.W. van der Plas (Waddinxveen)
Datum30 juli 2017
KerkDorpskerk
Kind zijn
Schriftlezingen: Mattheüs 18: 1-11 | Efeze 4: 1-3, 11-15 Thema: Kind zijn  
PredikantM.J. van Oordt
Datum30 juli 2017
KerkBethlehemkerk
God kiest met Zijn hart
1 Samuel 16: 1-131 Korinthe 1: 21-31Tekst: 1 Samuel 16:7b Thema: God kiest met Zijn hart Solliciteren, voldoe je aan de voorwaarden. Nieuwe...
PredikantA.W. van der Plas (Waddinxveen)
Datum30 juli 2017
KerkDorpskerk
Op reis met God Woord van bemoediging
Schriflezing: Handelingen 13: 13-52 Tekst: Handelingen 13: 15b, 48a Thema: Op reis met God Woord van bemoediging   1. Een woord van bemoediging...
PredikantL. Hak (IJzendoorn)
Datum23 juli 2017
KerkDorpskerk
Hoe haal je de finish?
Schriftlezingen: Ezechiël 9: 1 - 6 | Openbaring 7 Thema: Hoe haal je de finish?   De Nijmeegse Vierdaagse: hoe kom je bij de finish? De engelen...
PredikantC.H. Bijl (Waddinxveen)
Datum23 juli 2017
KerkBethlehemkerk
Een röntgenfoto
Schriftlezing: Zefanja 1: 1-13 Tekst: Zefanja 1: 12 En in de tijd zal het gebeuren dat Ik Jeruzalem met lampen zal doorzoeken. Ik zal de mannen...
PredikantR.W. van Mourik (Alblasserdam)
Datum23 juli 2017
KerkDorpskerk
Groeien in ontzag en wederliefde voor de HEERE
Schriftlezingen: Genesis 1: 26-31 | Genesis 6: 1-6 | Mattheüs 3: 13-17  Thema: Groeien in ontzag en wederliefde voor de HEERE   'Heere God, hoe...
PredikantA.A. van Kampen (Wieringerwaard)
Datum23 juli 2017
KerkBethlehemkerk
Wie is mijn Schepper en wie ben ik?
schriftlezing: Gen 2 : 4 - 7 , Ps 139 : 13 - 18. Joh 20 : 19 - 23 Tekst: Gen 2 : 7 Gemaakt met liefdevolle aandacht door Gods adem. Afhankelijk...
PredikantH.G. de Graaff (Nieuwerbrug)
Datum16 juli 2017
KerkBethlehemkerk
Het lijden opgelegd, de zorgen afgelegd
Schriftlezingen: Mattheüs 6: 25-34 | 1 Petrus 5: 5-14 Tekst: "Werp al uw zorgen op Hem, want Hij zorgt voor u." (1 Petrus 5: 7)   1 - Je...
PredikantP.G. Oskamp (Waverveen)
Datum16 juli 2017
KerkDorpskerk
Leiding en verleiding
Schriftlezing: Genesis 39 Tekst: "Maar de HEERE was met Jozef." (vers 21a)Geloof jij dat God je leven leidt? Toeval bestaat niet. Al wat Jozef...
PredikantW. Dekker (Oosterwolde)
Datum16 juli 2017
KerkBethlehemkerk
Maak dit dal vol geulen
lezing: 2 Kon 3. Tekst: vs 16 - 18. Waterhuishouding in Nederland. Hoe Joram over God spreekt: 3e persoon, je eigen leven plannen maar dan...
Predikantprop. T. Beekman (Kloetinge)
Datum16 juli 2017
KerkDorpskerk