Dienst gemist

Erediensten van de afgelopen tijd kunt u terugluisteren. Deze preken zijn hier neergezet vanuit de diepe overtuiging dat het waar is wat Gods Woord ons leert door de apostel Paulus in Rom. 10: 14 "En hoe zullen zij in Hem geloven, van Welke zij niet gehoord hebben? En hoe zullen zij horen, zonder die hun predikt?".

Wat gebeurt er allemaal in een eredienst? Lees ook: waarom zou ik naar de kerk gaan (prof. Van Ruler). 

Cd's van alle diensten kunt u bestellen bij: Dhr. Wim Filippo, tel. 645577

14 oktober: de avonddienst in Nieuwerbrug, nabetrachting, ds van Oordt, is door een technische storing niet beschikbaar.

30 september: de avonddienst van de dorpskerk met ds. F.J.M. van Veldhuizen (Sluipwijk) is door een technische storing helaas niet terug te luisteren.

Een gezegende tussenstop
Gen 46 : 1 - 4. Berseba - herinneringen - aansluiting bij voorouders. Onzekerheid. Bijzondere ervaring? Bereid om God te dienen. Vier beloften...
PredikantA. van Vuuren (Capelle a/d IJssel)
Datum14 oktober 2018
KerkDorpskerk
Gehoorzaamheid of: bediening Heilig Avondmaal
lezing: Hebr 5 : 1 - 10. Welk dier gehoorzaamt beter? de priester offert eerste voor zichzelf. Jezus volbracht Zijn opdracht. "En toen Hij...
PredikantM.J. van Oordt (Bodegraven)
Datum14 oktober 2018
KerkBethlehemkerk
Woorden en wagens
Bediening Heilig Avondmaal Gen 45: 1 -  11,  25 - 28. Tekst: gen 45 : 27. Maar toen zij hem alle woorden overgebracht hadden die Jozef tot hen...
PredikantA. van Vuuren (Capelle a/d IJssel)
Datum14 oktober 2018
KerkDorpskerk
Elia, Achab en Obadja
1 Kon 18 : 9 - 20. Elia en Obadja die het niet meer weet en bang is - waar is zijn vertrouwen? Elia komt niet met verwijten maar beveelt door te...
PredikantF.J.M. van Veldhuizen (Sluipwijk)
Datum 7 oktober 2018
KerkBethlehemkerk
De psalm van de ogen
Schriftlezingen: Psalm 123 | Hebreeën 4: 14 -16 | Hebreeën 5: 7-10   Tekst: "Ik sla mijn ogen op naar U, Die in de hemel zit." (Psalm 123: 1) 1...
PredikantC.J. Barth (Nederlangbroek)
Datum 7 oktober 2018
KerkDorpskerk
De sabbatsrust voor het volk van van God
Ps 95 en Hebr 4 : 1 - 11. Tekst vs 9: er blijft  dus nog een sabbatsrust over voor  het volk van God.  
Predikantprop. W. Braaksma (Bodegraven)
Datum 7 oktober 2018
KerkDorpskerk
Gehoorzaamheid; voorbereiding Heilig Avondmaal
  Schriftlezingen: 1 Samuel 15: 1-23 | Romeinen 5: 18-19   Zalving is verbonden met gehoorzamen. Aanbidden is ook gehoorzamen, horen, leidt tot...
PredikantM.J. van Oordt (Bodegraven)
Datum 7 oktober 2018
KerkBethlehemkerk
Gods Woord in Babel door Ezechiel
Ezech  18, over onze persoonlijke verantwoordelijkheid. Tekst: vs 3: Werp al uw overtredingen, waarmee u overtreden hebt, van u af en maak u een...
PredikantMethorst (Nieuwerkerk a/d IJssel)
Datum30 september 2018
KerkBethlehemkerk
Zalving
Schriftlezingen: 1 Johannes 2: 18-29 | Jeremia 31: 31-34Tekst: "Maar u hebt de zalving van de Heilige en u weet alles." (1 Johannes 2: 20) De...
PredikantM.J. van Oordt (Bodegraven)
Datum30 september 2018
KerkDorpskerk
Een koninkrijk van priesters en een heilig volk - Doopdienst
Schriftlezingen: Exodus 19 : 1 - 9 en 1 Petrus 2 : 1 - 10. Tekst: "Nu dan, als u nauwgezet Mijn stem gehoorzaamt en Mijn verbond in acht neemt, dan...
PredikantA.W. van der Plas (Waddinxveen)
Datum30 september 2018
KerkDorpskerk
Kom over de Brug dienst
Klik hier voor de liturgie  
PredikantN. Noorland (Driebruggen)
Datum23 september 2018
KerkBethlehemkerk
Zalig zijn de vredestichters
Mat 5 : 1 - 16. tekst: vs 9. Kol 1 : 19 - 23. Jak 3 : 13 - 18. Hoe is het met de vrede thuis, hoe ging het vandaag? Vrede in ons land en in de...
PredikantG. Lugthart (Katwijk aan Zee)
Datum23 september 2018
KerkDorpskerk
Hopen
lezing Rom 15 : 1 - 13. tekst: Rom 15 vs 13. Bonhoeffer: Een geloof dat niet hoopt is ziek. Gelooft een mens dan hoopt hij ook. Wie kan spreken...
PredikantM.J. Tekelenburg (Reeuwijk)
Datum23 september 2018
KerkBethlehemkerk
Paulus, de ontijdig geborene
lezing: 1 Kor 15 : 1 - 12. Tekst: vs 8. Oss- ongelukken met kinderen, ongewenste kinderen. Paulus Abortivus. Paulus als Syrie-ganger. Henri...
PredikantM.F. van Binnendijk (Rotterdam)
Datum23 september 2018
KerkDorpskerk
Saul en David
1 Sam 28 : 4 - 19 en 30 : 1 - 20 . tekst: 28 : 5 - 7 : Toen Saul het leger van de Filistijnen zag, was hij bevreesd en zijn hart beefde zeer.6 En...
PredikantJ.J. van Holten (IJsselstein)
Datum16 september 2018
KerkBethlehemkerk
Velen zijn geroepen, weinigen geven gehoor
lezing: Matt 22 ; 1 - 14. DL II artikel 6 - 9 tekst: vs 14: want velen zijn geroepen maar weinigen uitverkoren. Dresscode. dagelijkse uitnodiging...
PredikantE. van den Noort (Emst)
Datum16 september 2018
KerkDorpskerk
Met hart en ziel - opening winterwerk (Bethlehemkerk)
Schriftlezing: Deut 6 : 1-9 Klik hier voor liturgie.  
PredikantM.J. van Oordt (Bodegraven)
Datum16 september 2018
KerkBethlehemkerk
Met hart en ziel - opening winterwerk (Dorpskerk)
Schriftlezing: Deut 6 : 4 - 10 Voor de liturgie - klik hier. Ergens helemaal voor gaan, passie en gedrevenheid. 1. Luisteren (vs 4) 2....
Predikantprop. R. van der Knijff (Apeldoorn)
Datum16 september 2018
KerkDorpskerk
Job
Job 2. Mat 27 : 45 - 46 tekst: Job 2 : 9, 13  Toen zei zijn vrouw tegen hem: Houd je nog steeds vast aan je vroomheid? Zeg God vaarwel en sterf....
PredikantE. de Mots (Rijssen)
Datum 9 september 2018
KerkDorpskerk