Dienst gemist

Erediensten van de afgelopen tijd kunt u terugluisteren. Deze preken zijn hier neergezet vanuit de diepe overtuiging dat het waar is wat Gods Woord ons leert door de apostel Paulus in Rom. 10: 14 "En hoe zullen zij in Hem geloven, van Welke zij niet gehoord hebben? En hoe zullen zij horen, zonder die hun predikt?".

Wat gebeurt er allemaal in een eredienst? Lees ook: waarom zou ik naar de kerk gaan (prof. Van Ruler). 

Cd's van alle diensten kunt u bestellen bij: Dhr. Wim Filippo, tel. 645577

De zaligmakende genade
Titus 2 : 1 - 3 : 8.  Wat doe je als je een cadeau krijgt? Genade die ons verandert. Je karakter gaat steeds meer lijken op dat van de Heere...
Predikantkand. J. Speksnijder (Gouda)
Datum20 januari 2019
KerkBethlehemkerk
Rachels Tranen
lezing: Matt 2 ; 7 - 18; Jer 31 ; 1 - 9 , 15 - 20 Rachels tranen: 1. tranen in Rama; 2. troost in Rama.  
PredikantE. van den Noort (Emst)
Datum20 januari 2019
KerkDorpskerk
Jezus vinden
Matt 13 : 44 - 46.   
Predikantkand. A.H. van Mourik (Sprang-Capelle)
Datum20 januari 2019
KerkBethlehemkerk
Dienen in een levende gemeente op kosten van God
1 Petr 4 VS 1 - 11; vs 7 - 11 De tijd is nabij. Kenmerken ve levende gemeente: 1. Biddend. 2. Liefhebbend. Liefde is een werkwoord. Het Grote...
PredikantW.C. Polinder (Putten)
Datum20 januari 2019
KerkDorpskerk
Onze wandel is in de hemel
lezing Filippensen 3 : 7 - 21. tekst: vers 20. Navolgers - Jezus identificatiefiguur. Alleen door het kruis. Wettisch systeem leidt af; of juist...
PredikantC.J. Overeem (Zegveld)
Datum13 januari 2019
KerkDorpskerk
de verzoeking in de woestijn
Deut 8 Mat 4 : 1 - 11 Verzoeking. Let op mijn ziel welk antwoord God u geeft. Hoe herken je de Diabolos, hij is uit op onze ondergang en kent geen...
PredikantG.J. Anker (Ooltgensplaat)
Datum13 januari 2019
KerkBethlehemkerk
In bad: Een beeld van de doop (Doopdienst)
Schriftlezingen: Lukas 3: 15-16, Lukas 3: 21-22 en Titus 3: 3-8.Tekst: "Door het bad van de wedergeboorte en de vernieuwing door de Heilige Geest."...
PredikantJ. Brouwer (Veen)
Datum13 januari 2019
KerkDorpskerk
Wat doe je als twijfelt aan God?
Psalm 77. De jeugd van tegenwoordig - interesse in geschiedenis? Vroeger is voorbij? Nie wieder - never again - plus jamais: zie Dachau. Wie, wie...
PredikantF. Wijnhorst (Katwijk aan Zee)
Datum13 januari 2019
KerkBethlehemkerk
Vindt Hij genade in onze ogen?
lukas 2 : 41 vv De 12 - jarige Jezus in de tempel
Predikantprop. A.A. Teeuw (Ridderkerk)
Datum 6 januari 2019
KerkDorpskerk
Genade zij met u allen
lezing: Openb 1 : 1 - 8; 22 : 6 - 21. tekst: vs 21. Tijd van goede voornemens - ongenadig. Hoe schrijf ik een brief? Charis - genade. Ik ben de...
PredikantL.W. den Boer (Sliedrecht)
Datum 6 januari 2019
KerkDorpskerk
De wijzen
lezing: Mat 2 : 1 - 12. Tekst : vs 11. De zondag van 3 koningen, astronomen wellicht uit Babel. Kerst: heb jij al voor Jezus geknield? De koude...
PredikantP.J. Droogers (Werkendam)
Datum 6 januari 2019
KerkDorpskerk
Levend water
Schriftlezing Johannes 4: 1-30 en 39-42 Thema: Eerst levend water, de rest komt later Het verlangen naar het levende waterDe gave van het levende...
PredikantM. van Mourik (Waarder)
Datum 1 januari 2019
KerkBethlehemkerk
Wees mijn getuige
Schriftlezing Jesaja 43: 7-15 God houdt een rechtzaak met Israël. God wil laten zien dat Hij de grootste is. Getuigen oproepen.Getuige zijn....
PredikantM.J. van Oordt
Datum 1 januari 2019
KerkDorpskerk
Ik maak iets nieuws
Jesaja 43: 1-9 en 11-21 God houdt een rechtzaak. Israel staat in brand. Maar is doof en blind. Niet meer gedenken aan de dingen van vroeger. Wel...
PredikantM.J. van Oordt
Datum31 december 2018
KerkBethlehemkerk
Het laatste oordeel
Schriftlezing Openbarin 20: 11 tot Openbaring 21: 8 Tekst Openbaring 20: 11, 12   1 Christus op Zijn troon 2. Alle mensen voor Zijn troon 3....
PredikantL.M. Jongejan (Ede)
Datum31 december 2018
KerkDorpskerk
Visser der mensen
Schriftlezingen Mattheus 4: 18-22 en Mattheus 13: 47-50 dominee met VDM achter zijn naam. Visser Der MensenKom achter Mij, Ik zal je visser van...
PredikantF. Wijnhorst
Datum30 december 2018
KerkBethlehemkerk
Simeon zingt
Schriftlezing Lukas 2: 22-35Tekst: Lukas 2: 29,30 Nu laat U, Heere, Uw dienstknecht gaan in vrede, volgens Uw woord, want mijn ogen hebben Uw...
PredikantA.C. de Kruijf
Datum30 december 2018
KerkDorpskerk
Genade is verschenen
Schriftlezing Titus 2Tekst: Titus 2: 11-14 Tekst lijkt wel een hymne, een lied, een nieuwtestamentische psalm over de genade die verschenen is.
PredikantJ.A.W. Verhoeven
Datum30 december 2018
KerkBethlehemkerk
Doe het voor de Heere
Schriftlezingen Genesis 33: 9-20 en Kolossenzen 3: 12-25 Kern: "De God van Israël is God." (Genesis 33 vers 20b) én "En alles wat u doet, doe dat...
PredikantM.J. van Oordt
Datum30 december 2018
KerkDorpskerk