Dienst gemist

Erediensten van de afgelopen tijd kunt u terugluisteren. Deze preken zijn hier neergezet vanuit de diepe overtuiging dat het waar is wat Gods Woord ons leert door de apostel Paulus in Rom. 10: 14 "En hoe zullen zij in Hem geloven, van Welke zij niet gehoord hebben? En hoe zullen zij horen, zonder die hun predikt?".

Wat gebeurt er allemaal in een eredienst? Lees ook: waarom zou ik naar de kerk gaan (prof. Van Ruler). 

Voor de opnamen van Muzikale Ontmoetingen, klik hierCd's van alle diensten kunt u bestellen bij: Dhr. Wim Filippo, tel. 645577

Scheepke onder Jezus' hoede
lezing: ps 107 : 23 - 32. Markus 6 : 45 - 53. Geen kalme reis, wel behouden aankomst. 1. Hij, jezus, maakt tijd vrij; 2. Hij blijft nabij; 3. Hij...
PredikantA. van Vuuren (Capelle a/d IJssel)
Datum21 januari 2018
KerkDorpskerk
volgt 8
volgt
PredikantG.M. van Meijeren (Hoevelaken)
Datum21 januari 2018
KerkBethlehemkerk
Jezus en de Samaritaanse vrouw - bevestiging ambtsdragers
Lezing: Joh 4. De trampoline van Tim en de trein op de rails: doelgericht doorgaan - Jezus moest. Het bijzondere van Jezus' contact. Discussie...
PredikantM.J. van Oordt (Bodegraven)
Datum21 januari 2018
KerkDorpskerk
En beschouw het geduld van onze Heere als zaligheid
Lezing: 2 Petr 3 : 1 - 16. tekst: vs 15A. En beschouw het geduld van onze Heere als zaligheid.
PredikantE. de Mots (Rijssen)
Datum14 januari 2018
KerkBethlehemkerk
Roeping en gebed
Lukas 6 : 12 en 13. Het gebeurde in die dagen dat Hij naar buiten ging, naar de berg, om te bidden; en Hij bleef heel de nacht in gebed tot God. En...
PredikantW.J. Dekker (Amersfoort)
Datum14 januari 2018
KerkDorpskerk
God zorgt voor de kleinen - Doopdienst
Schriftlezing: Mattheüs 18: 1-14Kern: "Pas op dat u niet een van deze kleinen veracht." (Mattheüs 18 vers 10a) DoopdienstDe dopelinge kreeg de...
PredikantA.W. van der Plas (Waddinxveen)
Datum14 januari 2018
KerkDorpskerk
Staande blijven in verzoeking
lezing: Mat 4 ; 1 - 11, Jak 4 : 4 - 8. De verzoeking in de woestijn. Ingesneeuwde auto in de alpen. Ken je zwakke plekken - weten hoe satan werkt....
PredikantM.J. van Oordt (Bodegraven)
Datum14 januari 2018
KerkBethlehemkerk
Vertrouwen op God
Schriftlezingen: Psalm 3 | Mattheüs 6: 25-34Tekst: "Velen zeggen van mijn ziel: Hij heeft geen heil bij God. Het heil is van de HEERE; Uw zegen is...
PredikantJ.H. Lammers (Ridderkerk)
Datum 7 januari 2018
KerkBethlehemkerk
De genadeslag
lezing: Gen 32. Laban en Jakob, verhouding op afstand. Ezau: Jakob zingt een toontje lager. Verzoenen begint met schuld bekennen. God was mij...
PredikantP.J. Visser (Amsterdam)
Datum 7 januari 2018
KerkDorpskerk
Het visnet - Bevestiging ambtsdragers
Schriftlezingen: Mattheüs 4: 18-22 en Mattheüs 13: 47-52.Tekst: "Het Koninkrijk der hemelen is ook gelijk aan een net, uitgeworpen in de zee, dat...
PredikantA.W. van der Plas (Waddinxveen)
Datum 7 januari 2018
KerkDorpskerk
Een onbezorgd 2018
Schriftlezingen: Mattheüs 6: 24-34 | Filippenzen 4: 4-7   De opdracht en de wens: een onbezorgd 2018. Door te kiezen wie je dienen wil, door te...
PredikantM.J. van Oordt (Bodegraven)
Datum 1 januari 2018
KerkBethlehemkerk
Een vaderlijk advies
Schriftlezing: Spreuken 3: 1-12. Tekst: "Ken Hem in al je wegen, dan zal Hij je paden rechtmaken". (Spreuken 3 vers 6) Spreuken 3: 1-12: Zes...
Predikantprof. dr. H. van den Belt (Woudenberg)
Datum 1 januari 2018
KerkDorpskerk
Het einde van alle dingen is nabij.
1 Petr 4 : 1 - 7. Openb 21 : 1 - 5. Tekst: 1 Petr 4 : 7 En het einde van alle dingen is nabij. Wees daarom nuchter en bezonnen in uw hart....
Predikantdr. M. van Campen (Ede)
Datum31 december 2017
KerkDorpskerk
Lichtflits in het donker - oudejaarsdienst
lezing: 2 Sam 22: 40 - 23. Efez 1 : 1 - 8. Tekst: 2 Sam 23:5 " Hoewel mijn huis zo niet is bij God, heeft Hij mij toch een eeuwig verbond gesteld,...
PredikantM.J. van Oordt (Bodegraven)
Datum31 december 2017
KerkDorpskerk
De bloem en het Woord
lezing: Jes 40 : 1 - 11. 1 Petr 1 : 22 - 25 tekst: Jes 40 : 8 "Het gras verdort, de bloem valt af, maar het Woord van onze God bestaat voor...
Predikantprop. J.A. Mol (Katwijk)
Datum31 december 2017
KerkDorpskerk
Goed af met deze God
Schriftlezingen: Deuteronomium 32: 1-14 | Deuteronomium 33: 26-29. Tekst: “Niemand is er als God, Jesjurun! Hij rijdt op de hemel om u te helpen,...
PredikantC.B. Stam (Veenendaal)
Datum31 december 2017
KerkBethlehemkerk
Christus zien en aanbidden
Mat 2 : 1 - 12. Tekst: vs 2, ... en zeiden: Waar is de pasgeboren Koning van de Joden? Want wij hebben Zijn ster in het oosten gezien en zijn...
PredikantL. Hak (IJzendoorn)
Datum26 december 2017
KerkBethlehemkerk
Goed nieuws - kerstfeest Zondagsschool
Klik hier voor de liturgie. want zie, ik verkondig u grote blijdschap, die voor heel het volk wezen zal”  
Predikantnvt
Datum26 december 2017
KerkDorpskerk
Want alzo lief heeft God de wereld gehad ...
Schriftlezing: Johannes 3: 1-18 Tekst: "Want zo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat ieder die in...
Predikantprop. A. van Kralingen (Ridderkerk)
Datum25 december 2017
KerkBethlehemkerk