Bijbel- en Studiekringen

In het afgelopen jaar is door een aantal gemeenteleden en kerkenraadsleden gewerkt aan het versterken van de bijbelkringstructuur in de gemeente. Het doel hiervan is tweeledig. Enerzijds is er de wens om de bestaande kringen meer structuur en bekendheid te geven. Anderzijds is het doel om het voor nieuwe gemeenteleden en gemeenteleden die nog geen lid zijn van een kring, makkelijker maken deel te nemen aan een Bijbelkring. Deze doelen komen voort uit een groter verlangen, namelijk dat onze gemeente mag groeien in geloof en de onderlinge liefde.

Allereerst zijn bestaande kringen geïnventariseerd. Hieruit blijkt dat er momenteel ca. 18 kringen in onze gemeente actief zijn. Elke kring heeft haar eigen wijze van samenkomen en samenzijn. Er zijn zowel specifieke wijkkringen als dorpsbrede kringen. De bestaande diversiteit hierin kan blijven bestaan. Wel is er het voornemen om per wijk te komen tot minimaal één Bijbelkring.

Thema en bijbelstudies
Bij het versterken van de bijbelkringstructuur hoort het kiezen van een thema per seizoen. Voor het seizoen 2016-2017 is gekozen voor het thema ‘Handelingen’. Ds. Van Oordt maakt hiervoor bijbelstudies. Deze kunnen in de kolom hiernaast worden gedownload. 

Bijbelstudieboeken 
Er zijn ook een aantal bijbelstudieboeken uitgekozen als suggestie om te gebruiken op de kringen:

- Max Lucado Levenslessen; 12 studies kernpunt gemeente zijn in de wereld.

- Bouwers in de eerste gemeenten; Bijbelstudies over personen die in Handelingen worden genoemd. 10 studies kernpunt Hoe God met Zijn Geest door mensen heen werkt. R. van Loon

- Kernteksten uit Handelingen van ds. J.E. de Groot; 7 studies kernpunt de voortgang van het evangelie

- Handelingen 1; 22 Bijbelstudies over Hand 1-12 die heel de tekst behandelt. kernpunt uitleg en plaatsing in het geheel van de Bijbel M. van Veelen

- Handelingen 2; 17 Bijbelstudies over Hand 13-40. kernpunt de zendingsreizen van Paulus M. van Veelen €11.90 
 

Bestaande kringen met contactpersoon

Studiekring (Anita Dijkman)
Studiekring 2.0 (Dick Buitelaar; Meer informatie? Klik hier!)
Lidmatenkring (Janine Baelde)
Kring 2015 (Berdine Dijkman)
Kring Weideveld (Martin Lok)
Kring Noord (Evert Budding)
Kring 1993 (Lydia Smits)
Kring 7 (Johan van der Vlist)
Kring Prinsenstraat (Dick Francken)
Kring Cortenhoeve (Hans Veldhuijzen)
Kring Beiershof (Margreet Schilt)
Kring Emmakade (Mirjam Kersseboom)
Kring Jozua (Stefan Kowalczyk)
Kring Dronenwijk (Niels Borgdorff)
Kring Spoorstraat (Dhr. J. van der Vlist)
Bijbelkring met Ds. P.C. van Keulen
Bijbelkring met Ds. Van Oordt (Nieuwerbrug)
Vrouwenbijbelstudie op woensdagmorgen (Angelique Weerheim)


Namens predikanten en commissie,

Janine Baelde, Tel. 0172651242 of janinebaelde@filternet.nl.

Wilt u meer informatie of een aanmelding doen voor het volgen van een Bijbelkring? Dat kan bij Janine Baelde, janinebaelde@filternet.nl of 0172 651242.