Psycho Pastorale Zorg

Als er iets extra’s nodig is … omdat je rugzak even te vol zit !

Omzien naar elkaar 
In de gemeente van Christus willen we naar elkaar omzien, juist ook als het moeilijk is.
Het werk van predikant en ouderlingen, maar ook van gemeenteleden onderling, is daarbij van onschatbare waarde. Soms is hierbij iets extra's nodig, bijvoorbeeld als er levensproblemen zijn waar u zelf niet meer uit komt. Denk hierbij aan perioden van ziekte, rouw, huwelijks- en/of gezinsproblemen, echtscheiding, vragen rond de opvoeding van kinderen, seksueel misbruik, huiselijk geweld, eenzaamheid, depressie en aan problemen van sociaal-psychische aard.
Het kan zijn dat er in zulke situaties wat vaker bezoek nodig is.
Dan is er in onze gemeente een speciaal team beschikbaar: de PPZ (Psycho Pastorale Zorg)

Psycho Pastoraal team 
De leden van dit team zijn met alle liefde bereid hulp en begeleiding te geven aan gemeenteleden die een tijdje wat extra zorg nodig hebben.
Zij ondersteunen het pastoraat dat door de predikant en de ouderlingen wordt gedaan. 
Deze gemeenteleden hebben een psychopastorale opleiding gehad .

Wat mag je verwachten? 
Allereerst een luisterend oor van een broeder of zuster, die bereid en in staat is om je te 
begeleiden en te ondersteunen. Indien nodig word je geholpen om wegen te zoeken in de professionele hulpverlening. 
Het uit kunnen en durven spreken wat je ten diepste bezighoudt, samen de problemen bij God brengen, kan een weg zijn waarlangs je beter om kunt leren gaan met datgene wat je bezwaart.

Hoe vraag je hulp aan? 
Je kunt de predikant, wijkouderling of de contactpersoon van de PPZ om hulp vragen.
Zij overleggen dan met je wat je nodig hebt en welk teamlid bij je past. 
Daarna neemt het teamlid contact met je op en kun je zelf afspraken maken.

Vertrouwelijk 
De leden van de Psycho Pastorale Zorg zijn door de kerkenraad benoemd en hebben evenals de predikanten en ouderlingen geheimhoudingsplicht.

Contact
Wilt u hierover meer weten, dan kunt u contact opnemen met uw predikant, uw wijkouderling
of direct met de contactpersonen van de PPZ, Jan Smit (0172-651123), Evert Budding (0172-651707)
U kunt ook een mail met uw vraag sturen naar: smitbodegraven@gmail.comebudd11@planet.nl

Een onderdeel van de Psycho Pastorale Zorg is het Rouwpastoraat.
In perioden van rouw kan iemand van het rouwpastoraat, als u dat wilt, bij u op bezoek komen en een periode met u "meelopen". Wilt u meer weten over deze vorm van pastoraat, dan kunt u contact opnemen met ds H.G. de Graaff (0348-750680) of per mail: hgdegraaff@tele2.nl

 

 

Praktische hulp nodig?
Bij Welkom en contact staat informatie over de Talentenpool.