Catechese

Catechese seizoen 2016-2017

Elke maandag- en dinsdagavond wordt er catechese gegeven in ’t Anker in Bodegraven en indien er voldoende catechisanten zijn ook in de Bethlehemkerk in Nieuwerbrug. Aan het begin van het seizoen worden alle jongeren t/m 23 jaar, die nog geen belijdenis gedaan hebben, middels een flyer uitgenodigd naar catechisatie te komen. Elke jongere kan daarop aangeven welke avond zijn of haar voorkeur heeft.

12-15 jaar:
Voor de jongeren van 12 tot en met 15 jaar gebruiken we de methode Follow Me van de HGJB. De catecheseavond begint voor hen met een centraal gedeelte waarin de predikant of catecheet een korte inleiding houdt over het onderwerp. Dit wordt ondersteund door een power-point presentatie. Hierna gaan de catechisanten in kleine groepjes uiteen om samen met hun mentor het onderwerp verder uit te diepen en te bespreken. Hierbij worden verschillende werkvormen gebruikt.

16+ en 18+:
Voor de jongeren van 16 en 18 jaar en ouder zijn er aparte groepen o.l.v. een mentor waarin verdieping van het geloof en de geloofsleer en voorbereiding op het doen van openbare belijdenis centraal staat. Zij maken dit jaar gebruik van het deeltje ‘Stenen of diamanten’ uit de Reflectorserie, geschreven door ds. M. van Campen.

(Voorbereidende) belijdeniscatechese:
De belijdeniscatechisatie wordt dit jaar gegeven door ds. Van Oordt en de voorbereidende belijdeniscatechese door kandidaat A.J. Treur uit Vinkeveen. Wij stellen het op prijs dat jongeren die belijdenis willen gaan doen, hier twee jaar voor uittrekken. Uitzonderingen zijn altijd mogelijk. Deze dienen wel met de predikant besproken te worden. Ook voor oudere gemeenteleden is er gelegenheid deel te nemen aan de belijdeniscatechese.

Avondindeling:

Tijdstip Activiteit Wanneer?
19.00 - 19:50 uur 12 – 15 jaar Ma(wijk 2) + Di (wijk 1)
20:15 - 21:00 uur 16+, 18+ Ma (wijk2) + Di (wijk 1)
21:15 - 22:15 uur voorbereidende belijdenis catechese Ma (wijk 1 +2) o.l.v. Kand. A.J. Treur
21:15 - 22.15 uur belijdeniscatechese Di (wijk 1 +2) o.l.v. ds. Van Oordt


Catechese anders-begaafden
Naast de catechisatie op maandag en dinsdag wordt er één keer in de twee weken op donderdagavond in ’t Anker catechisatie gegeven aan anders-begaafden. Zij maken gebruik van een methode van de stichting “Op weg met de ander”.

Informatie
Voor vragen of informatie over de catechese kun je contact opnemen met de secretaresse van de catechesecommissie: Mw. Marlies van Ginkel, Zwaluw 57, Tel. 06-24330219 of mail: marliesvanginkel@gmail.com
Ook kun je terecht bij de voorzitter van de commissie: dhr. Cor den Boon 06-53558480 of mail: jcdenboonbeheerbv@solcon.nl


Follow Me  (HGJB)
Mulitmediale cathecese methode
Rooster seizoen 2016-2017