Scholenzondag

Al een aantal jaren kennen wij in Bodegraven het begrip Scholenzondag. 
De protestants-christelijke scholen van Bodegraven worden dan verbonden aan de verschillende protestante kerken die er in Bodegraven zijn.

Ook kent de Scholenzondag altijd een thema waarover in de week voorafgaand op de Scholenzondag op de verschillende scholen wordt gewerkt. Bij het thema horen drie geschiedenissen uit de Bijbel. De leerlingen horen de geschiedenissen uit de Bijbel en maken werkstukken over wat ze geleerd en gehoord hebben.
 
Scholenzondag 24 januari 2016
De kinderen en leerkrachten van de Verhoeff-Rollmanschool waren verbonden aan de Dorps- en de Bethelkerk. De Prinses Beatrixschool was deze keer gekoppeld aan de Dorps- en Ichthuskerk. De Da Costaschool werkte dit jaar samen met de Ontmoetingskerk en de Goede Herderschool vierde de Scholenzondag in de Salvatorkerk bij Pinkstergemeente Morgenstond.

In de week, voorafgaand aan de Scholenzondag, zongen en hoorden de kinderen over Zacheüs (Lukas 19: 1-10); Een schat in de hemel (Mattheüs 6: 19-24) en Het onze Vader (Mattheüs 6: 5-15 en Lukas 11: 1-13). De predikanten bezochten ook de verschillende scholen. Dit om het contact tussen school en kerk te verdiepen. Ook werden er werkstukken gemaakt die, tijdens de Scholenzondag, in de kerken te zien waren. Het thema in alle diensten was "Op zoek naar de schat". 

Van drie scholen ontvingen we een kort verslag:

De dienst in de Dorpskerk, waar de VRS en de PBS aanwezig waren, werd geleid door
ds. P.F Bouter. Schriftlezing: Lukas 19: 1-10. 

 
De dienst in de Ichthuskerk, waar de PBS ook aanwezig was, werd geleid door 
ds. Gert Zomer uit Houten. Schriftlezing: Lukas 19: 1-10.

 
De dienst in de Ontmoetingskerk, waar de DCS aanwezig was, werd geleid door
ds. Leo Webbink. Schriftlezing: Lukas 19: 1-10.

Info over de andere twee diensten in de Bethelkerk (VRS) en Salvatorkerk (GHS) hebben we nog niet binnen gekregen. Deze volgt z.s.m.. 

 
Scholenzondag 25 januari 2015
In 2015 was gekozen voor het thema "Vrede van God". Aan dit thema waren drie Bijbelverhalen verbonden: Naäman, de Syrische legerofficier en Elisa (2 Koningen 5 en 2 Koningen 6:8-23). Tijdens de diensten stond vooral de geschiedenis van Naäman centraal.

Scholenzondag 26 januari 2014
In 2014 was gekozen voor het thema: "Wie help jij?". Aan dit thema waren drie Bijbelverhalen verbonden: De genezing van een verlamde man (Lucas 5:17- 26); De kreupele man bij de poort (Handelingen 3:1-9); De barmhartige Samaritaan (Lucas 10:25-37). 
 
Scholenzondag 27 januari 2013
In 2013 was gekozen voor het thema "Kiezen en Delen". Aan dit thema was het Bijbelboek Ruth verbonden. Tijdens de dienst in de Dorpskerk stond vooral Ruth 1 vers 18 en 19a centraal.
 
Scholenzondag 29 januari 2012
In 2012 was gekozen voor het thema "Verloren en gevonden". Aan dit thema waren drie Bijbelgedeeltes verbonden: het verloren schaap, de verloren penning en de verloren zoon. Tijdens de diensten stond vooral de geschiedenis van de verloren penning centraal.

Scholenzondag 30 januari 2011
In 2011 was gekozen voor het thema "Kleurrijk". Aan dit thema waren drie Bijbelgedeeltes verbonden: de Schepping, Noach en de Torenbouw van Babel. Tijdens alle diensten stond de geschiedenis van Noach centraal.