Zondagsschool 'Abia'

Elke zondagmiddag van 14.30-15.30 uur komen veel kinderen uit Bodegraven naar 't Anker voor een uurtje zondagsschool. Het is goed om te zien hoe de kinderen iedere zondagmiddag weer heel gedreven en blij hierheen komen.  

We gebruiken de methode van de Hervormde Zondagsscholenbond voor de jongste twee groepen. In het uurtje worden liederen gezongen, een Bijbelverhaal verteld, leuke spelletjes gedaan en veel geknutseld. Dit jaar hopen we van start te gaan met een nieuwe methode voor de oudste groep.

De methode voor de oudste groep heet ‘On Track’ of ook wel ‘Op het goede Spoor’. Deze methode is speciaal gemaakt voor kinderen van 10 tot 12 jaar. Het doel hiervan is om samen de Heere God te leren kennen,  zoals Hij zich door heel de geschiedenis heen heeft geopenbaard. Het roept jonge tieners op om het spoor van God te gaan volgen.

Elke zondagmiddag staan er weer verschillende juffen en meesters voor alle kinderen van de zondagschool klaar. De ene week is er een groepje van ± 3 leiding per groep aanwezig die de middag heeft georganiseerd en de andere week staat er weer een ander groepje van ± 3 leiding per groep klaar.

Maar weten alle ouders ook wie leidinggeven aan hun kinderen?
Hieronder daarom de foto’s van de leiding per groep:

De jongste groep (4-7 jaar) ~ De Parels


 Inge van Oosterom, Jan-Geert van Asselt, Joab Schilt, Berdine Dijkman en Wilma Jonkers

De middelste groep (8-10 jaar) ~ De Ontdekkers


 Inge Vet, Corlien Buitelaar, Christel Wagenaar en Linda van Dijk.
Niet op de foto: Ria van Harten

De oudste groep (11-12 jaar) ~ De Smileys (= see how muh I love you)

Nanna Borsboom, Freerk van den Tempel en Hester Veldhuijzen


Kom jij ook op de zondagsschool? 
Iedereen is welkom.
De leiding heeft weer ontzettend veel zin in een nieuw seizoen!

Voor vragen kun je contact opnemen met Christina Soet (06-10921791) 

 

Info landelijk werk:


Bond van zondagsscholen