Facebook Twitter Google Plus

Evangelisatieweek Arnhemland

1 augustus 2017   |   Door E M (Redactielid)
Op de App van IPray2day kwam een voor Bodegraven 'bekende' omgeving voorbij. Dinsdag, 1 augustus, werd namelijk gevraagd te bidden voor de Evangelisatieweek in Arnhemland (MAF).

"Bid dat God alles laat meewerken ten goede tijdens de Evangelisatie Rally van 31 juli tot 6 Augustus, waar Yolnu van verschillende eilanden naar toekomen. Bid voor open harten om Jezus liefde, aanvaarding en vergeving te ontvangen. Bid dat jong en oud bevrijd wordt van verslavingen en occulte machten. Bid voor eenheid onder de kerken en gelovigen."

 
Een jonge bewoner krijgt een 'Jesus-book'

Graag vragen we hiervoor uw aandacht/gebed. Want Arnhemland is het gebied waar óók Jaco en Corrina Loenen wonen en werken voor de MAF. Op het Facebook van Jaco en Corrina zagen we dat ook Corrina o.a. veel tijd steekt in het Bijbelwerk onder de oorspronkelijke bewoners. 

"Once a week I have a little stall selling bibles, DVDs and other bits.
It's a great way of meeting people and getting these resources out."
(Eens per week heb ik een klein kraampje waarin ik Bijbels, DVD,s en andere dingen verkoop.
Het is een prachtige manier om mensen te ontmoeten en zo deze middelen uit te delen.)

Daar lazen we ook, op 21 juli, dat Jaco inmiddels méér dan 500 vlieguren achter zich heeft. Hij dankt God hiervoor! ('Praise the Lord!') 


===========

Wilt u / Wil jij hen zelf volgen of meer info? Kijk op:
www.maf.nl/loenen of Jaco and Corrina flying for life


 

(info@hervormdbodegraven.nl) 

Welkom in onze gemeente

Over deze website

Aanmelden Nieuwsberichten

Info kerkbalans?! Klik hier!