Facebook Twitter Google Plus

Doopdienst: 1 oktober

2 oktober 2017   |   Door E M (Redactielid)
Zondag 1 oktober is in de Dorpskerk gedoopt: Liv Eigenraam. Het thema van de dienst was 'Als de Heere het huis niet bouwt.." Voorganger: ds. A. van de Meer uit Zeist.

Schriftlezing: Psalm 127.
Teksten: "Als de HEERE het huis niet bouwt, tevergeefs zwoegen zijn bouwers eraan; als de HEERE de stad niet bewaart, tevergeefs waakt de wachter" en "Kinderen zijn het eigendom van de HEERE" (Psalm 127 verzen 1 en 3)

Klik hier voor een link naar de eredienst. 

De dopeling kreeg de volgende dooptekst mee:
Liv Eigenraam (Liv): ".., elk huis wordt door iemand gebouwd, maar Hij Die dit alles gebouwd heeft, is God." (Hebreeën 3 vers 4)


© Foto's: Bob van der Weide

 

(info@hervormdbodegraven.nl) 

Welkom in onze gemeente

Over deze website

Aanmelden Nieuwsberichten

Info kerkbalans?! Klik hier!