Facebook Twitter Google Plus

50 jaar Bezoekdienst: Oog voor de ander

9 oktober 2017   |   Door EvV (Redactielid)
Donderdag 5 oktober jl. hebben we het 50-jarig jubileum met (oud)bezoeksters en belangstellenden gevierd.

's Middags was er een buffet met de huidige bezoeksters en tijdens de algemene vergadering 's avonds hebben mevr. Leny van Briemen (namens Bodegraven) en mevr. Tineke Griffioen (namens Nieuwerbrug) het nieuwe logo onthuld.

Wat is het doel van het bezoekwerk door de dames van de Bezoekdienst?
- de onderlinge band tussen de gemeenteleden bevorderen
- omzien naar elkaar

Klik hier voor een uitleg van het logo.


Het logo is ontworpen door Esther van Krimpen en het geeft heel goed weer waar we als Bezoekdienst voor staan.
We willen het logo vanaf nu veel gaan gebruiken, zoals o.a. op kaartjes bij planten, bloemen of fruit en bij berichten in Kerkklanken.

 

(info@hervormdbodegraven.nl) 

Welkom in onze gemeente

Over deze website

Aanmelden Nieuwsberichten

Info kerkbalans?! Klik hier!