Facebook Twitter Google Plus

Doopdienst: 19 november

20 november 2017   |   Door E M (Redactielid)

Zondag 19 november zijn in de Dorpskerk vier kinderen gedoopt: Sarah van Duijn, Marit Hagoort, David Hoogendoorn en Ilan Kowalczyk. Het thema van de dienst was 'Zegen'.

Voorganger ds. M.J. van Oordt.
Schriftlezingen: Numeri 6: 22 - 27, Jozua 8: 30 - 35 en Efeze 1: 2 en 3.
Klik hier voor een link naar de eredienst.

   

De dopelingen kregen de volgende doopteksten mee:
Sarah Jedidja van Duijn (Sarah): “De HEERE zegene u uit Sion, Hij, Die hemel en aarde gemaakt heeft.” (Psalmen 134 vers 3)
Marit Sifra Hagoort (Marit): Het heil is van de HEERE; Uw zegen is over Uw volk” (Psalmen 3 vers 9)
David Dirk Hoogendoorn (David): “De HEERE zal Zijn volk kracht geven; de HEERE zal Zijn volk zegenen met vrede." (Psalmen 29 vers 11). 
Ilan Arthur Kowalczyk (Ilan): “Hij zal zegenen, die de HEERE vrezen, de kleinen met de groten.” (Psalmen 115 vers 13)

   
© Foto's: Elly Maarleveld


 

(info@hervormdbodegraven.nl) 

Welkom in onze gemeente

Over deze website

Aanmelden Nieuwsberichten

Info kerkbalans?! Klik hier!