Facebook Twitter Google Plus

Catechisatie 'Bouw Uw koninkrijk'

13 december 2017   |   Door E M (Redactielid)
Maandagavond 11 en dinsdagavond 12 december schonk ook de catechisatie aandacht aan het jaarthema 'Bouw Uw koninkrijk'. Deze keer vanuit de insteek 'Evangelisatiewerk Dabar' (IZB).

Berdine, Bram, Laurens, Linda, Lieke, Nienke en Yvonne vertelden over hun activiteiten voor Dabar in de zomer van 2017. Ze hebben in teams een flink aantal activiteiten op campings georganiseerd. Ondertussen konden ze op de verschillende locaties aan de campingasten iets vertellen over Jezus.

Zij deelden deze avonden met de catechisanten hun ervaringen en lieten hen nadenken over bouwen aan Gods koninkrijk. Ook werden de catechisanten uitgedaagd om het verhaal van de Barmhartige Samaritaan uit te beelden

Tijdens de avond was de collecte voor het Dabarwerk, maar gezien de code rood op maandagavond en de daardoor geringe opkomst, gaan er stemmen op de collecte nogmaals te houden. Houd hiervoor de berichtgeving in Kerkklanken in de gaten. Van harte aanbevolen!

    

   
@ 't Anker, 11 en 12 december jl. 

(info@hervormdbodegraven.nl) 

Welkom in onze gemeente

Over deze website

Aanmelden Nieuwsberichten

Info kerkbalans?! Klik hier!