Facebook Twitter Google Plus

Scholenzondag 2018

29 januari 2018   |   Door E M (Redactielid)

Zondag 28 januari was de jaarlijkse Scholenzondag. Alle vier de PC scholen binnen Bodegraven bereidden met de verschillende protestantse kerken een dienst voor.

Het thema van de diensten was: “Meer dan genoeg!”.
Afgelopen week werden op alle vier de scholen dezelfde Bijbelverhalen verteld en maakten de kinderen werkstukken voor in de kerk. Ook werd er hard geoefend op de liedjes en men bereidde met elkaar de gebeden voor. Daarnaast werden de scholen door de verschillende voorgangers/gemeenteleden bezocht. 

De Verhoeff-Rollmanschool vierde de Scholenzondag in de Bethel- en de Dorpskerk.
Dorpskerk: Voorganger was ds. M.J. van Oordt.
Schriftlezingen: Johannes 6: 1-15 en 26 + 35.
Tekst: "Want het brood van God is Hij Die uit de hemel neerdaalt en aan de wereld het leven geeft." (Johannes 6 vers 33). Klik hier voor een link naar de eredienst. Klik hier voor de digitale liturgie.

De Prinses Beatrixschool vierde de Scholenzondag in de Salvatorkerk bij Pinkstergemeente Morgenstond. Voorganger was dhr. Henk Blomberg.
Schriftlezingen: Johannes 6: 26-35 en Efeze 2: 4-8. 

De Da Costaschool vierde de Scholenzondag in de Ichthuskerk bij de Gereformeerde Kerk (Vrijgemaakt). Voorganger was ds. Arnout Francke.
Schriftlezing: Johannes 6: 1-14.

 

Johannes 6:33

 


 

(info@hervormdbodegraven.nl) 

Welkom in onze gemeente

Over deze website

Aanmelden Nieuwsberichten

Info kerkbalans?! Klik hier!