Facebook Twitter Google Plus

Nieuws uit de Zendingskringloopwinkel

17 februari 2018   |   Door E M (Redactielid)

De leden van de zendingscommissie kunnen terug kijken op een goed jaar. De omzet van de winkel in de Spoorstraat bedroeg € 27.118 de rommelmarkt leverde € 11.402 op en... 

... de verkoop van de GZB boekjes bracht € 950 in het laatje. Mooie bedragen waar wij zeer dankbaar voor zijn. De winkelopbrengst wordt verdeeld tussen diverse zendingsprojecten van de  Emmaüsgemeente, de GZB en onze eigen TFC's.

We krijgen de laatste tijd weer heel veel tweedehands goederen binnen. Helaas zitten daar ook spullen tussen die niet verkoopbaar zijn, omdat ze kapot of vies zijn.  Dit geeft onze medewerkers extra veel werk bij het sorteren.

Een ander puntje van zorg is de groep van vrijwilligers die de winkel draaiend houdt. Sommigen van hen hebben te kennen gegeven, na een jarenlange inzet, hiermee te willen stoppen.

We hebben dringend behoefte aan jonge en enthousiaste mensen. Vind je het leuk om mee te draaien in ons winkelrooster (één keer in de acht weken) en daarmee het zendingswerk te steunen, dan zijn wij op zoek naar jou! Die twee uurtjes op vrijdagavond of zaterdagmorgen zijn toch wel in je agenda in te passen? Neem deze uitdaging aan! 

Namens de zendingscommissie,
Arie Haaksman.


 

(info@hervormdbodegraven.nl) 

Welkom in onze gemeente

Over deze website

Aanmelden Nieuwsberichten

Info kerkbalans?! Klik hier!