Facebook Twitter Google Plus

Tentdienst Nieuwerbrug: 10.30 uur!

12 augustus 2017   |   Door E M (Redactielid)
Een aantal keren per jaar worden er in Nieuwerbrug door de Brugkerk en onze wijkgemeente gezamenlijke diensten georganiseerd. Dit zijn zgn. Kom-Over-(de)Brug-diensten. In de zomer wordt de kerkdienst in een tent gevierd. De Tentdienst, een begrip in Nieuwerbrug.

Evenals bij de Nieuwjaarsdienst is er voor deze bijzondere dienst veel belangstelling, en wordt deze door veel dorpsgenoten meegevierd. Mooi om op deze manier het geloof te delen, en het evangelie uit te dragen. De Tentdienst op 13 augustus vangt aan om 10.30 uur. U en jij bent hartelijk welkom. 

Een hartelijke groet,
namens de kerkenraad,
Ad Lugthart, scriba

=============

In de agenda van de Speelweek Nieuwerbrug lazen we het volgende:
Zoals elk jaar, wordt er ook dit jaar voorafgaand van de speelweek een tentdienst gehouden op het veld bij de Gravin Mariastraat. De aanvang is op zondag 13 augustus om 10:30 uur, echter vanaf 10:00 uur staat de koffie klaar.De dienst wordt geleid door dhr. Nathan Noorland, ds. Martin van Oordt en iemand vanuit de Rooms-Katholieke Kerk uit Woerden.

Het thema is geheel in stijl met de speelweek: Het Wilde Westen. Er zal tijdens de dienst stil worden gestaan bij de Barmhartige Samaritaan die op een wilde weg een beroofde en halfdode man tegenkomt.

Muzikale ondersteuning zal dit jaar verleend worden door “Miracles” uit Linschoten. Voor de kinderen zal er weer een speciaal kinderverhaal worden verteld.

Na de dienst is er gelegenheid om elkaar te ontmoeten onder het genot van koffie/thee/limonade. 
Van harte welkom. We hopen weer velen van u te mogen ontmoeten. 

Namens de gezamenlijke kerken en Speelweeknieuwerbrug,
Rick van Duijn 

(info@hervormdbodegraven.nl) 

Welkom in onze gemeente

Over deze website

Aanmelden Nieuwsberichten

Info kerkbalans?! Klik hier!