Facebook Twitter Google Plus

Een kerstgroet van uw kerk 2017

22 december 2017   |   Door E M (Redactielid)

Woensdag 20 december waren velen actief voor de Bezoekdienst Hervormde Gemeente. Er werden 213 kerstbakjes gemaakt die inmiddels verdeeld zijn onder ouderen en (chronisch) zieken.

Bij de kerstbakjes zit ook een 'Kerstgroet van uw kerk'

GEDENKEN EN VERWACHTEN

Kerstfeest is gedenken
Gedenken voorkomt dat je het goede gaat vergeten. Het goede dat God bovenal heeft laten zien in Jezus Christus Zijn Zoon. Op het kerstfeest gedenken wij hoe God Zijn Zoon naar onze aarde zond. We herinneren ons de bevrijdende daad van de Heere God, die ons lief heeft (Joh. 3:16).

Kersfeest is verwachten
Verwachten maakt dat je weer moed verzamelt. Hij vergeet ons niet! We verwachten naar Zijn belofte een nieuwe hemel en een nieuwe aarde, waarop het goed zal zijn. (2 Petr. 3:13). Die de Heere verwachten putten nieuwe kracht !

Kerstfeest is dus vooruitkijken en achterom zien. Juist omdat we gezien hebben hoeveel God voor ons over heeft kunnen we met vertrouwen naar de toekomst kijken. Juist omdat we geloven in vergeving en vernieuwing wordt achterom kijken naar onze foute beslissingen en zonden geen beangstigende ervaring maar weten we ons geborgen in Gods liefde

Kerstfeest is ook: naar elkaar omkijken
Als onze God zo nadrukkelijk liet zien dat hij ondanks alles naar ons blijft omzien is dan kerstfeest bij uitstek ook niet het feest om naar elkaar om te zien?

Gezegende Kerstdagen in gedenken én verwachten!

Een hartelijke kerstgroet namens de Hervormde Gemeente van Bodegraven-Nieuwerbrug,
ds. M.J. van Oordt.

Meer info over of vragen aan de Bezoekdienst Hervormde Gemeente? Klik hier!  

(info@hervormdbodegraven.nl) 

Welkom in onze gemeente

Over deze website

Aanmelden Nieuwsberichten

Info kerkbalans?! Klik hier!