Kerkrentmeesters

Het College van Kerkrentmeesters (CvK) beheert de ‘stoffelijke’ zaken, zoals de gebouwen en de financiën, van de Protestantse Gemeente te Bodegraven (PGB). Voor de wijk Hervormd worden deze taken uitgevoerd door de Wijkraad van Kerkrentmeesters (WvK) Hervormd.

Wat betreft de actie Kerkbalans: voor inlichtingen kunt u contact opnemen met Kristiaan de Bruin. (Tel. 0172-617695 of via de mail: [email protected]

Het college telt acht leden, vier uit wijk 1 en vier uit wijk 2.
Vier van onze leden zijn vertegenwoordigd in de CvK PGB en één van onze leden is afgevaardigd naar de Algemene Kerkenraad (AK).

De leden zijn:
Gerrit Soet, namens wijk 2, voorzitter, verhuur Dorpskerk en lid CvK PGB.
Johan Verdoold, namens wijk 1, penningmeester en lid CvK PGB.
Robert Smits, namens wijk 1, secretaris.
Dirk van Meijeren, namens wijk 1, Dorpskerk en orgels.
Edwin den Bleker, namens wijk 2, Bethlehemkerk, pastorie Vonklaan, Dirk Bavolaan.
Kristiaan de Bruin, namens wijk 2, Actie Kerkbalans, ledenadministratie en contact persoon voor de website i.v.m. collecte bonnen.
Hilbrand Kramer, namens wijk 2, AVG en IT beheer.
Gerrit Griffioen, namens wijk 1, Gebouw 't Anker.

Het dagelijks bestuur van onze Wijkraad wordt gevormd door:
Gerrit Soet - Johan Verdoold - Edwin den Bleker - Robert Smits.  

Mail adres secretariaat: [email protected]

Verhuur:
Aanvragen voor verhuur van de Dorpskerk? Mail: [email protected]
Het gebruik en de verhuur van de Bethlehemkerk is een taak van Netty van den Berg en voor ’t Anker kunt u hiervoor bij Trix Landman terecht. 
Zie voor de contactgegevens de pagina gebouwen.

Robert Smits, secretaris

Foto's van de Kerkenraadsleden

Wijk 1

Wijk 2

Giften

Wilt u een gift geven voor de kerk? Dat kan, klik dan hier.

Verzekering

Binnen onze kerk zijn veel vrijwilligers werkzaam, hierbij kan ook iets mis gaan waardoor de verzekering ingeschakeld moet worden. Lees hier meer over de verzekeringen die de kerk heeft afgesloten en wanneer er aanspraak op gemaakt kan worden.