Kerkenraad Wijk 2 

Predikant en scriba:

 

             predikant              
(vacant)

ds. A.W. van der Plas
(consulent)

W. Braaksma
(scriba) 

Ouderling-Kerkrentmeesters:

R. Mol

 

E.R. den Bleker


vacature

G.P. Soet
(kerkrentmeester)

jeugdouderlingen:

C. den Boon

 J.C. van 't Spijker   

 

   N. Doelman   

diakenen: 

S.W. Kowalczyk

W. Nagel

C.J.R. Koudstaal

C. Kwakernaak

 

G. Roseboom
(voorzitter)

Evangelisatie-ouderling:

A. van der Plas 

 

 

 

 

 

 

 

 

wijkouderlingen:

W. Amersfoort

H. v. Leeuwen

M. van der Zwan

A.T. van der Toorn

J. de Vrij

A. Loenen

L. Gorissen

G.P. Mes

 
Afmeting foto's: 125 x 186 pixels. 186 is max, indien nodig wordt de foto smaller (minder dan 180 px breed).


© Foto's:
 Adriaan Verhoeven Fotografie