Thuisfrontcommissies

De Gezonde(n) gemeente

Vanuit onze wijkgemeenten zijn diverse zendingswerkers uitgezonden. Eén van de uitzendingen gaat om een "gesloten" land in Azië. Een andere uitzending gaat om Australië (Fam. Loenen). Zij zijn uitgezonden via zendingorganisatie 'Pioneers' 

In onze Hervormde Gemeente functioneert voor iedere zendingswerker een aparte thuisfrontcommissie (TFC) die hen steunt, bemoedigt en allerlei praktische zaken regelt.

De gezamenlijke thuisfrontcommissie coördineert taken en acties van de verschillende TFC’s.
Wilt u meer over hen weten of wilt u een actie organiseren met het doel onze zendingswerkers financieel te steunen, dan kunt u contact opnemen met de gezamenlijke thuisfrontcommissie,
Ronald Schilt, tel. 0172 610 001,

Uw medeleven en gebed is voor onze zendingswerkers en hun gezinnen hard nodig. Daarnaast is ook financiële steun nodig. Giften worden verdeeld over alle zendingswerkers. 

Uw giften kunt u overmaken op rekening nummer NL04RABO0101870450 ten name van TFC Hervormd Bodegraven. Vergeet u niet dat deze giften fiscaal aftrekbaar zijn.
 

Familie Loenen
Meer info? Klik hier!

Giften

Wilt u een gift overmaken? Klik hier.