Zendings Kringloop Winkel

De winkel is gevestigd in Spoorstraat 16, ingang poort tussen nummer 16 en 18. Ook kunt u hier spullen brengen die voor u overbodig zijn, maar die wij nog kunnen verkopen. De opbrengst van de verkoop is bestemd voor de zending.

De openingstijden zijn:
Iedere vrijdag van 19.00 tot 21.00 uur en zaterdag van 10.00 tot 12.00 uur.

Voor het ophalen van grote spullen kunt u contact opnemen met:
Dhr. Burger, tel. 0172-850246 of Dhr. van der Akker, tel. 0172-618361.


Zendingsproject 2015

De opbrengst van de winkelverkoop gaat dit jaar voor een groot gedeelte naar de GZB. Daarnaast worden onze eigen zendingswerkers zeker niet vergeten.

Ook hen zullen we dit jaar weer financieel steunen.

In 2017 bracht de verkoop van tweedehands goederen in de winkel € 27.843.39 op. 

De opbrengst wordt op 50/50-basis verdeeld tussen de zendingscommissies van de Emmaüs gemeente en de Hervormde gemeente:

- 50% ging naar twee Kerk in Actie-projecten (Kamaroen en Indonesië)

- 25% is overgemaakt naar de GZB en 25% naar onze drie thuisfrontcommissies

Daarnaast heeft de rommelmarkt van het afgelopen jaar (sept 2017) € 11.402,32 opgebracht. Dit geld heeft ook zijn weg gevonden naar diverse zendingsprojecten.

Heeft u vragen of wilt u meer weten? Mail het secretariaat (Elly Roseboom)

De Protestantse Zendingscommissie.

  Adres: Spoorstraat 16

Voor vragen,  (Elly Roseboom)