Wet en genade

De invloed op ons soort gemeenten vanuit de evangelische wereld is al jaren aan de gang. En voor een deel heeft dat best positief uitgewerkt. De laatste tijd zijn er echter meer radicale vormen van evangelicalisme opgekomen. Voorbeelden hiervan zijn pastor Prince uit Singapore en in Nederland hieraan verwant Gracebase beweging , de Jong en Vrij gemeenten en ook de naam van Willem de Vink is hiermee verbonden.

Wat je daar tegenkomt is de aloude dwaling van het antinomianisme in een modern jasje (en als altijd allergisch voor religieuze autoriteit), aangevuld met geestdrijverij (waterdoop is bijv. niet meer nodig evenmin als het vragen om vergeving van zonden (Onze Vader!)) en (met name bij Prince) het 'Health & Wealth" evangelie. Het gaat er regelmatig fanatiek aan toe: de genadebijbel gemeente lanceert bijv. een directe aanval op 5 leerstellingen van Calvijn. En Dov Avnon ziet er op het eerste gezicht genuanceerder uit, maar bij hem kom je dezelfde gedachten tegen.

Het zijn daarom ook geen algemeen geaccepteerde stromingen binnen de evangelische wereld. Zie bijv. de kritische bespreking in het ND hiervoor. Of de Wikipedia over de Jong en Vrij gemeenten.

Het Dispensationalisme (de 'mainstream' evangelischen) kenden we al. Bovengenoemde dwalingen zijn echter een radicale (ultra) variant binnen de evangelische wereld. A.P. Geelhoed (zelf baptist) geeft een uitgebreide bespreking van deze stroming (menu 'belangrijkste onderwerpen' en scrol naar Ultradispensationalisme). Pastor Pince is een categorie apart en wordt verderop dezelfde pagina onder 'Personen - Toetsing' besproken.

Diagnose: dit zijn toch wel ernstige dwalingen. Advies: houd ze buiten de deur van je gemeente.

En het zou wel eens kunnen zijn dat de evangelische wereld deze ultra-stroming aan zichzelf te danken heeft: is de eenzijdige nadruk op het zelf moeten kiezen voor Jezus niet een ballast? Het kan een wettische vorm krijgen. Logisch dat daar een reactie op komt. De kerk heeft daar overigens 400 jaar geleden al een antwoord op gevonden: amazing grace.

Wat is de kern van gereformeerd zijn: bekijk bijgaande presentatie (deel 1).

Het scharnierpunt blijkt telkens weer: hoe lees ik de Bijbel? als eenheid of opgeknipt in stukjes? Lees ik het Oude Testament als de vaderlandse geschiedenis van Israël, of als heilshistorie met 1 doorgaande lijn van OT naar NT? Hier gaan wissels om. Bekijk bijgaande presentatie (deel 2).

Beide presentaties zijn van ds. J. Klapwijk en zijn onder de titel 'waarom gereformeerd' ook als boek te verkrijgen.