Afscheidsdienst ds. Baas

Zondagmiddag 4 juni jl., vond in de Dorpskerk de afscheidsdiienst plaats van ds. A. Baas. Na bijna 39 jaar als predikant verbonden te zijn geweest aan wel 8 gemeentes binnen de Protestantse Kerk Nederland.


Internetstoring Bethlehemkerk

Zondag 11 juni is het niet mogelijk om online mee te luisteren of te kijken met de Bethlehemkerk. Er is ook geen uitzending via het Lukaskastje.


Diaconiecollecte: 11 juni

Op zondag 11 juni is de diaconiecollecte bestemd voor de ZOA. In een wereld vol conflicten, onrecht en rampen draagt ZOA bij aan hoop en herstel.


Gemeentedag 17 juni

Zaterdag 17 juni is het alweer zo ver. Dan hopen we onze jaarlijkse Gemeentedag te houden. Het belooft weer een prachtige dag te worden voor jong én oud met leuke activiteiten en goede ontmoetingen. Aanmelden is mogelijk tot maandag 12 juni 12.00 uur!


Contactbanden is gestopt

Het verzoekplatenprogramma van de Emmausgemeente is gestopt. De laatste uitzendingen zijn terug te luisteren.


Oproep schrijvers en redactie Kerst- en Paastijdschrift

Al jaren wordt er in december door de wijkouderlingen een Kerstecho (uitgave IZB) bezorgd bij vele, vooral oudere, gemeenteleden. Echter, de Kerstecho bestaat sinds enkele jaren niet meer. Daarom is gezocht naar een alternatief. 


Nacht van Gebed in Bodegraven

Doe mee met de Nacht van Gebed voor de vervolgde kerk van 9 op 10 juni a.s. in Het Rustpunt.


SIZA vrouwenochtend 9 juni

Op vrijdag 9 juni is dan echt de laatste SIZA ochtend van dit seizoen gepland. Die zal in het teken staan van lofprijzen m.m.v. het koor Women in Grace uit Alphen ad Rijn.


Praiseavond Refresh 11 juni

Zondagavond 11 juni is er weer een praiseavond in de Dorpskerk. Het thema van deze praiseavond is ‘Leven in Vrijheid'


Open Dorpskerk op zomerzaterdagen

Na de winterstop en een eenmalige Open Dorpskerk op 1 april willen we in de zomermaanden juni, juli en augustus op zaterdagen van 14:00 - 16:00 uur de Dorpskerk weer openstellen voor bezoekers. 

 


(Her)bevestiging Ambtsdragers (21-05)

Zondagochtend 21 mei werden in de Dorpskerk de broeders Bakker, ter Maat, Kramer, de Bruin, Bouwman en Doelman (her)bevestigd in het ambt van ouderling. 


Kinderfeest: Hulp gezocht

De voorbereidingen voor het Kinderfeest zijn in volle gang! Tijdens het kinderfeest zijn er heel veel handjes nodig voor allerlei verschillende taken. Daarom een oproep om je op te geven als medewerker. Er is voor iedereen een geschikte taak! 


Doopdiensten: 14 mei

Zondagochtend 14 mei zijn in onze gemeente drie kinderen gedoopt. In de Dorpskerk, waar ds. A. Baas voorging, werden Bram en Jesse gedoopt. In de Bethlehemkerk, waar ds. A.J.R. Treur voorging, werd Rens gedoopt.


SIZA vrouwenochtend 12 mei (Verslag)

Vrijdag 12 mei jl. sprak Ada met ons, op de SIZA vrouwenochtend, over het werkwoord Dienen. Ook bespraken we met elkaar hoe wij kunnen dienen in onze omgeving en gemeente.