Beroep uitgebracht op ds. A (Arie) de Wit

Op voordracht van de beroepingscommissie is met instemming van de wijkkerkenraad en de Algemene Kerkenraad besloten om een beroep uit te brengen op ds. A. (Arie) de Wit uit Besoyen.


Actie Family to family (+ filmpjes)

Met de Family to family actie willen wij de kerk van dominee Malak in Beiroet financieel ondersteunen zodat zij deze winter praktische hulp kunnen bieden aan 150 gezinnen.


GZB gezinsdagboek 2021

Het GZB gezinsdagboek is weer verkrijgbaar. Bestellen kan tot 30 november bij de zendingscommissie zodat er centraal ingekocht kan worden. Met uw aankoop steunt u het werk van de GZB!


Ontmoeting Alleengaanden: Dagje thuis

Al een aantal jaren gaat de Ontmoeting Alleengaanden op de eerste vrijdag in september een 'Dagje uit'. Dit jaar kon dit, vanwege de maatregelen rond Corona, helaas niet doorgaan maar...


Belijdenisdiensten 11 oktober: (Foto)verslag

Zondag 11 oktober jl. legden 20 jongeren uit onze gemeente belijdenis van het geloof af. Met hen keken we uit naar de diensten en zijn we dankbaar dat er zo'n grote groep mocht getuigen dat Gods Werk doorgaat!


Coronamaatregelen vanaf zondag 11 oktober

De beide kerkenraden hebben nagedacht over de nieuwe coronamaatregelen van de regering. Ze hebben daarom besloten om het aantal bezoekers af te schalen naar 30 personen per kerkdienst.


Bijbellezen met de rabbijnen (CIS)

Oktober 2020. Al eeuwenlang is het de gewoonte dat er in de synagoge op elke sabbat een gedeelte uit de Thora en uit de Profeten wordt gelezen. Het Centrum voor Israel Studies biedt u de mogelijkheid hieraan mee te doen. Meld u aan voor de wekelijkse mail.


SIZA Vrouwenochtend: 9 oktober (Verslag)

Wat was het fijn dat we eindelijk weer een SIZA Vrouwenochtend mochten houden! Ook al was het in 2 delen. Totaal konden er toch 40 vrouwen bemoedigd worden door de woorden van de Schrift. Michelle begeleidde op de piano. Zingen mocht helaas niet, maar zingen met je hart kon gelukkig wel!


Nieuws vanuit de catechese

Na overleg met het corona-team hebben we als catechese commissie besloten om de maatregelen op catechese zoveel mogelijk gelijk te houden aan die op school. Net als op school worden de jongeren vriendelijk verzocht om het kapje op de gangen te dragen.


HGJB-Kerstconferentie 2020 - Special edition

De 45e Kerstconferentie, met het thema ‘Over hoop’, is een speciale editie. In plaats van vier volle dagen met overnachtingen, komen de jongeren dit jaar bij elkaar op twee dagen; 28 en 29 december. Samen gaan ze God ontmoeten, andere christelijke jongeren spreken, en worden ze bemoedigd in hun geloof. 


Bijbelkring ds. Baas

Bent u niet in de gelegenheid om de Bijbelkring in 't Anker bij te wonen? Meeluisteren is ook mogelijk!


Klaar om een homerun te slaan?!

Dit is een oproep voor alle 15+ jongeren uit onze gemeente… We hebben je al een tijdje niet gezien of gesproken. En dat missen we! Daarom is het tijd om van jou te horen hoe je deze tijd beleefd, waar je tegenaan loopt of met welke dingen je bezig bent.


Bemoedigings-start avond

Donderdagavond 29 oktober is er een bemoedigings-start avond voor iedereen die met onze jeugd te maken heeft; thuis of in het jeugdwerk.


Doopdienst: 27 september

Zondag 27 september zijn in de Dorpskerk drie kinderen gedoopt: Suze, Judit en Jesse. Het thema van de dienst was ‘Door het geloof werd Mozes'. Voorganger: ds. A. Baas.