Ontmoeting wijk 'Broekvelden': 24 oktober

Zondag 24 oktober is de wijk Broekvelden weer aan de beurt voor een ontmoeting. Iedereen is van harte welkom in 't Anker na de ochtenddienst tot ongeveer 12.15 uur.


Bodegraven-Reeuwijk Helpt

Oktober - Praktische hulp gezocht voor minderjarige vluchtelingen. Sinds de tweede week van oktober vinden zo’n 40 minderjarige vluchtelingen tijdelijk onderdak in het Gr8-hotel in Bodegraven.


GZB dagboek ‘EEN HANDVOL KOREN’ 2022

Het GZB gezinsdagboek is weer verkrijgbaar. Bestellen kan tot 15 november bij de zendingscommissie zodat er centraal ingekocht kan worden. Met uw aankoop steunt u het werk van de GZB!


Lake Brothers: 30 oktober

Zaterdag 30 oktober is er weer Lake Brothers. Meerdere mannen vinden 6:00 uur vertrek wat te vroeg, daarom is er besloten om in de maanden oktober, december en februari om 7:00 uur te vertrekken!


Rommelmarkt 6 november

Op zaterdag 6 november is er een overdekte rommelmarkt in 't Anker.


Aardbeving Haiti (aanvulling collecte)

De mensen in Haiti ervaren nog steeds veel moeite en verdriet door de aardbeving die zaterdag 14 augustus Haiti heeft getroffen. Het epicentrum lag op een schiereiland ten westen van de hoofdstad Port-au-Prince.


Groeten van de JV

De jeugdvereniging heeft hun 24-uurs kamp in Ter Aar. Traditiegetrouw hebben ze een groepsfoto gemaakt voorafgaand aan de kerkdienst.


Nieuws van de Zendingscommissie

Zaterdag 9 oktober was 'De dag van de Duurzaamheid. Wij, als ‘rentmeesters over de aarde aangesteld’, mochten hieraan ons steentje bijdragen.


Open Dorpskerk zoekt vrijwilligers

Toen in de Stille week van 2020 de Dorpskerk en de Bethlehemkerk als proef enkele middagen open gingen, konden we niet vermoeden dat het initiatief “Open kerk” voor de Dorpskerk blijvend zou zijn.


Koffie-wijkontmoetingen: Save de date

Om de onderlinge band in de verschillende wijken te versterken zijn er regelmatig na de kerkdienst op zondag wijkontmoetingen in 't Anker.


Welkom in de gemeente

Op zondag 3 oktober was er na de ochtenddienst weer een welkomstmoment in de Dorpskerk. Nieuwe gemeenteleden stellen zich aan ons voor.


Voortgang beleidscommissie

Beste gemeenteleden, in het beleidstraject zijn we aan de laatste stap toegekomen van "delen-dromen-doen". Dit is de periode waarin adviezen van werkgroepen worden afgerond en door de kerkenraden richting wordt gekozen.


Oppas in 't Anker

Nu we weer met een onbeperkt aantal mensen naar de kerk mogen, willen we de oppas uitbreiden naar 2 groepen.


Doopdiensten: 26 september

Zondagochtend 26 september jl zijn in onze gemeente vier kinderen gedoopt. In de Dorpskerk, waar ds. A. Baas voorging, werden Sifra, Joas en Aylynn gedoopt. In de Bethlehemkerk, waar ds. A.J.R. Treur voorging, werd Mike gedoopt.