KOB-dienst

De KOB-dienst van 29 maart in de Bethlehemkerk kan helaas niet doorgaan. Maar voorganger Nathan Noorland heeft wel een alternatief! Bekijk de video.


Bloemenactie Wijk Noord: 1160 stuks

De bloemenactie van Wijk Noord is inmiddels bijna twee weken bezig en er zijn om en nabij 1160 bloemen bezorgd! Ook hebben we met elkaar een serieuze hulpvraag weten te beantwoorden. 


De Online Gemeente (+ terugkijken)

Donderdag 26 maart is er een begin gemaakt met een online gemeente programma. We willen samen in de naam van Jezus de lofzang gaande houden. Gemist? Terugkijken is mogelijk.


Luistertip: Contactbanden

Contactbanden is een programma vanuit de protestantse wijkgemeente Emmaüs vol met geestelijke/gewijde muziek. Mensen kunnen aanvragen doen voor een bemoediging of groet. Luister gerust mee!


Paascollecte 2020

Met Pasen mogen wij gedenken dat de Heere Jezus Christus is opgestaan uit de dood. Dood en graf heeft Hij overwonnen.


De Bodegraafse Bel Brigade

De koning zei het al: “Het coronavirus kunnen we niet stoppen, het eenzaamheidsvirus wel!” Veel ouderen en mensen die door hun gezondheidssituatie tot de risicogroep horen, zitten momenteel verplicht thuis...


Goed nieuws van het mediateam

Er is hard gewerkt door het mediateam om mogelijk te maken dat de diensten in de Dorpskerk uitgezonden kunnen worden via de stream van kerkdienstgemist.nl


Geven via de Givt-app

Nu we als gemeente niet meer naar de kerk kunnen komen hebben we naar een mogelijkheid gezocht om eenvoudig online te geven. Zo kunnen we vanaf afstand toch mee doen met de collecte tijdens de dienst.


Wijk Noord komt in actie

De inwoners van wijk Noord slaan hun handen ineen. Kunnen we als kerkelijke wijk Noord iets betekenen voor onze buren? Jazeker, 'Wijk Noord brengt hoop' is geboren.


Nieuwsbrief februari Jaco en Corrina

Deze maand zijn de scholen weer begonnen, na een kerstvakantie van 7 weken. We kijken terug op een mooie tijd. Voor Corrina is het ook een drukke tijd geweest. In deze periode zijn er altijd minder vluchten.


Vanuit de diaconie

De huidige situatie in de wereld, in ons land en daarbij onze gemeente Bodegraven vullen onze gebeden, gedachten en gesprekken. Velen van ons die wellicht nog ‘redelijk’ de dagen doorkomen, met thuiswerken, lesgeven of andere activiteiten. Ongetwijfeld zullen velen van ons ook in eenzaamheid en bezorgdheid verkeren.


Maatregelen tegen het Coronavirus

Bericht van de moderamina - De regering heeft na vorige week nieuwe maatregelen tegen het Coronavirus afgekondigd. De moderamina hebben daarom aangaande o.a. de kerkdiensten nieuwe besluiten genomen.


'Heer, ontferm U' - Om door te geven

Corona brengt veel vragen met zich mee. Waar moet je nu eigenlijk voor bidden? Hoe beinvloedt het ons beeld van God en ons getuigenis in deze wereld? Uit welke schriftwoorden vinden we hoop en steun? Een klein overzicht van een aantal artikelen - Om door te geven.


Klok van Dorpskerk luidt

We willen graag gehoor geven aan de oproep om de kerkklokken te luiden. De klok van de Dorpskerk zal op de woensdagen 18 maart, 25 maart en 1 april van 19.00 uur tot 19.15 uur daarom ook geluid worden.