Kerkbalans telavond

Woensdagavond 26 januari was de telavond van de actie Kerkbalans. De lopers brengen de enveloppen in de kerk. De kerkrentmeesters tellen alle toezeggingen op.


Info Scholenzondag: 30 januari

Komende zondag 30 januari vindt in de ochtenddiensten, zowel in de Bethel- als in de Dorpskerk, de Scholenzondag van de Verhoeff-Rollmanschool plaats. Álle kinderen van de basisschoolleeftijd zijn, samen met 1 ouder als begeleider, van harte welkom.


Van harte gefeliciteerd!

‘t Rustpunt (Kerkstraat 16), een gastvrije plek, waar mensen worden ontvangen met (gratis) koffie/thee/limonade; een plaats om tot rust te komen; ook een plek van ontmoeting voor alle christenen van Bodegraven, bestaat 10 jaar!


Actie Kerkbalans 2022

“GEEF VANDAAG VOOR DE KERK VAN MORGEN” is het thema van actie Kerkbalans 2022. U/ jij wordt gevraagd om financieel bij te dragen aan onze Hervormde gemeente Bodegraven - Nieuwerbrug. 


Bevestiging Ambtsdragers (23-01)

Zondagochtend 23 januari jl. werden in de Dorpskerk de broeders van Os, van Schothorst en Spaanderman in het ambt van ouderling en broeder Voortman in het ambt van diaken bevestigd. De broeders Loenen en Roseboom werden herbevestigd.


Wijziging QR code GIVT

Per direct hebben wij veranderingen bij GIVT doorgevoerd. Wij hebben ervoor gekozen om geen splitsing meer te hebben in collecten via Dorpskerk of Bethlehemkerk. Daarom is per heden onze GIVT naam: HG Hervormd Bodegraven.


Update Coronateam: 18-01-2022

Met de recente versoepelingen ziet het Coronateam ruimte om ‘t Anker weer te openen voor het jeugd- en verenigingswerk en vergaderingen.


Doopdiensten: 16 januari

Zondagochtend 16 januari zijn in onze gemeente drie kinderen gedoopt. In de Dorpskerk, waar ds. A. Baas voorging, werden Yaél en Ezra gedoopt. In de Bethlehemkerk, waar ds. A.J.R. Treur voorging, werd Sem gedoopt.


Zondagsschool 'Abia"

Zondag 16 januari starten weer met de zondagsschool! Fijn om jullie weer te kunnen ontmoeten. Maar let op: we starten om 13.30 uur!


Zendingswinkel weer open!

Vanaf zaterdag 15 januari is de zendingswinkel in de Spoorstraat weer open. De openingstijden zijn van 10:00 uur tot 14:00 uur. 


SIZA terugblik 14 januari

Vrijdag 14 januari hadden we een fijne ochtend. We startten met zingen om God groot te maken, elkaar en God te ontmoeten met 'Samen in de naam van Jezus' en wensten elkaar Gods zegen met het lied 'Ga met God en Hij zal met je zijn' 


Bevestiging Ambtsdragers (09-01)

Zondagochtend 9 januari jl. werden in de Dorpskerk de broeders van Mourik en Rietveld resp. in het ambt van diaken en ouderling-kerkrentmeester bevestigd. De broeders Bakker, Buitelaar, van Meijeren en Weerheim werden herbevestigd.


Is dit nu alles? Is er meer? Ik zoek God

Loop jij ook met vragen rond, kleine vragen of grote vragen? Jijzelf of mensen in je omgeving? Dan ben je niet enige - we nodigen je uit om te luisteren naar verhalen van anderen. Misschien ben je eigenlijk op zoek naar God.


Beleidscommissie

Op 8 december hebben de kerkenraden van wijk 1 en 2 hun laatste gezamenlijke vergadering van dit jaar gehad. Een avond waarbij de invulling en vorm van de erediensten (thema 'vieren') centraal stonden.