Kinderfeest 2018: Update fotoalbum donderdag

Woensdag 18 juli is het Kinderfeest gestart. Twee keer werd het programma gedraaid en kwamen in totaal rond de 500 kinderen naar het Raadhuisplein om te zingen, luisteren, kijken naar Sem en Sam...


Chadash 2018 (Tour de France)

20-07 De Bodegraven 2 groep is inmiddels op terugreis naar huis. Donderdag (19-07) is de Col du Sabot nog gefietst en kwam de Tour de France vlak langs de deur! Ze kijken terug op een zeer geslaagde week waarin veel grenzen zijn verlegd.


Zomerkampen in Leusden en Vierhouten

Sinds zaterdag (14-07) en sinds maandag (16-07) draaien er twee zomerkampen vanuit de Protestantse Gemeente Bodegraven: Kamp Leusden en Tienerkamp Bodegraven. Zon, waterpret en plezier!


Ik ga op reis en neem mee...

Het jaarthema van de GZB voor 2018/2019 is ‘Laat je zien’. We willen nadenken over hoe we wereldwijd meer oog kunnen hebben voor de mensen om ons heen. 


Nieuws van Nienke (mét update!)

U kunt weer een nieuwsbrief van Nienke lezen vol met informatie. Zo zult u ook lezen dat Nienke op 18 juli weer hoopte te vertrekken naar Zuid-Afrika, echter is het visum nog niet rond en wordt het vertrek wat uitgesteld.


Talentenveiling 2.0: Kavel 46 verzilverd

Kavel 46: op een echte tractor krijg je een uur lang les in het weiland. je leert vooruit en achteruit rijden als ook met hindernissen.


Dabar vanuit Bodegraven

Zondagavond 8 juli jl. zijn een aantal jongeren die deze zomer Dabarwerk gaan doen bij elkaar geweest om elkaar te bemoedigen en voor elkaar te bidden.


Praise op het Raadhuisplein! (Fotoverslag)

Als afsluiting van het het jaarthema 'Bouw Uw koninkrijk' werd er zaterdagmiddag 7 juli gezongen op het Raadhuisplein. Iedereen was van harte uitgenodigd om God groot te maken, en daar is door velen gehoor aan gegeven, geweldig!


Startzondag 2018

Reserveert u D.V. zondag 16 september alvast in uw agenda? We starten dan het nieuwe seizoen met als thema ‘Met hart en ziel’.


Gemeentedag 2018

Zoals u weet zal de Gemeentedag op D.V. zaterdag 22 september plaats vinden. Echter de locatie zal voor u een verrassing zijn, namelijk bij ... Peter en Liesbeth van Oosterom aan de Zuidzijde 117 (Zorgboerderij Javarust).


Noodkreet van de B.O.C.!

De Bodegraafse Oudpapier Centrale doet een dringend beroep op een ieder! Wij hebben vrijwilligers nodig die eens in de zoveel maanden mee willen lopen.


Getrouwd: Robert en Liza

Vrijdag 29 juni zijn getrouwd: Liza de Vries en Robert van der Vis. Kerkelijke inzegening in de Dorpskerk te Bodegraven door ds. M.J. van Oordt.


Kerstwandeling 2018

Na het succes van de vorige edities, zijn de voorbereidingen voor de derde kerstwandeling begonnen. De kerken in Bodegraven laten tijdens deze wandeling de geschiedenis rondom en de geboorte van Jezus zien in toneel, dans, film en zang aan iedereen die wil meelopen.


Vlaaienactie 2018: 73 vlaaien!

Zaterdagmorgen 16 juni, in alle vroegte, hebben we 73 vlaaien gehaald bij Bakkerij Vlot in Papendrecht. Met vier auto's zijn we op pad gegaan om de vlaaien te bezorgen.