Diaconiecollecte: De Hoop

Zondag 12 december is de opbrengst van de Diaconiecollecte bestemd voor De Hoop GGZ.


SIZA 10 december

Na een mooie ochtend vol zingen en aanbidding en één over de innerlijke zintuigen, hopen we aanstaande 10 december weer bij elkaar te komen. Nieske Selles komt dan spreken over ‘Al wat waar is, bedenk dat!


Gewijzigd aanvangstijdstip avonddiensten

Voor de duur van de recente landelijke coronamaatregelen zullen de avonddiensten in de Dorpskerk en de Bethlehemkerk aanvangen om 15.30 uur.


Zingen & Advent / Hoopvol verwachten

Vorig jaar waren er mooie adventsuitzendingen vanuit de Dorpskerk. De moeite waard om nog eens terug te kijken!


Doe mee, stuur een kerstkaart

Een kerstkaart is leuk om te krijgen, maar nog veel leuker om te versturen! Zeker wanneer u met het versturen van een kerstkaart het goede doel kunt ondersteunen: het werk van de zendingswerkers van onze gemeente.


Houd jij van zingen?

Zit je op de basisschool en vind je het leuk om mee te zingen tijdens de kerstviering van de zondagsschool op eerste kerstdag? Doe dan met ons mee!


Kerk en corona

Ds. J.A.W. Verhoeven in de Waarheidsvriend - Velen ervaren onze tijd als verwarrend en beklemmend. Dat is begrijpelijk, corona deed haar intrede. Is het virus te bestrijden? Of moeten we ermee leren leven? De toekomst is onzeker.


Sint bij de dinsdagclub

De dinsdagclub heeft het Sinterklaasfeest kunnen vieren met veel gezelligheid, mooie surprises en een bezoek van Sint en Piet.


Luistertip: Contactbanden

Contactbanden is een programma vanuit de protestantse wijkgemeente Emmaüs vol met geestelijke/gewijde muziek. Mensen kunnen aanvragen doen voor een bemoediging of groet. Luister gerust mee!


Chanoeka 2021 (aangevuld)

Zondag 28 november is weer het Chanoeka feest gestart bij het Joodse volk in Israël, Nederland en wereldwijd. Op woensdag 1 december was er een thema-avond met opperrabbijn Jacobs.


Doopdienst: 28 november

Zondagochtend 28 november zijn in de Dorpskerk vijf kinderen gedoopt: Seth, Maartje, Casper, Jefta en Daan. Thema van de dienst: "De HEERE zal voor u strijden, en ú moet stil zijn." Voorganger: ds. A.J.R. Treur.


Getrouwd: Rick en Yessica

Op vrijdag 26 november jl. zijn Yessica en Rick getrouwd. Hun huwelijk werd kerkelijk ingezegend door ds. A. Baas in de Lutherkerk alhier.


Voortgang beleidscommissie (nov)

Graag informeren wij u over de ontwikkelingen en voortgang in het proces om te komen tot een nieuw beleidsplan.


Update Corona-team: 17-11-2021

De corona maatregelen zijn aangescherpt. Vanaf 15-11 is het weer nodig om aan te melden voor de erediensten. Aanmelden kan via het formulier van maandag tot en met donderdag.