Scholenzondag in de Dorpskerk (Uitnodiging)

Zondag 27 januari is het Scholenzondag. Dit jaar is de dienst met de commissie Scholenzondag, de Prinses Beatrixschool, de Verhoeff Rollmanschool en de voorganger Kand. H.B. van der Knijff voorbereid.

Bevestiging Ambtsdragers

Zondagochtend 20 januari jl. werden in de Dorpskerk, tijdens de eredienst van wijkgemeente 2, de broeders Harm-Jan Bakker en Kristiaan de Bruin in het ambt van resp. jeugdouderling en ouderling-kerkrentmeester bevestigd.

Doopdienst: 13 januari

Zondag 13 januari is in de Dorpskerk Marie Steinfort gedoopt. Het thema van de eredienst was "In bad: Een beeld van de doop".

Kerstviering Zondagsschool (Verslag)

Tweede Kerstdag was de Dorpskerk gevuld met kinderen, leiding, (groot)ouders, familie en belangstellenden vanwege de Kerstviering van Zondagsschool 'Abia'.

Getrouwd: Branwen en Nienke

Zaterdag 15 december zijn getrouwd: Nienke van Rijn en Branwen Sayers. Kerkelijke inzegening in de Dorpskerk te Bodegraven door ds. M.J. van Oordt.

Doopdienst: 18 november

Zondag 18 november zijn in de Dorpskerk vier kinderen gedoopt: Sep, Marin, Annelin en Zivah. Het thema van de eredienst was "Opstaan, vertrouwen en handelen".

Getrouwd: Harm Jan en Melissa

Donderdag 4 oktober zijn getrouwd: Melissa van den Heuvel en Harm Jan de Groot. Kerkelijke inzeging in de Lutherkerk door ds. M.J. van Oordt.

Doopdienst: 30 september

Zondag 30 september zijn in de Dorpskerk drie kinderen gedoopt: Evie, Ferre en Mats. Het thema van de eredienst was "Een koninkrijk van priesters en een heilig volk".

Getrouwd: Jan en Loura

Vrijdag 31 augustus zijn getrouwd: Loura van Heemskerk en Jan Mast. Kerkelijke inzegening in de Dorpskerk te Bodegraven door ds. C.J.W. Verboom.

Doopdienst: 26 augustus

Zondag 26 augustus zijn in de Dorpskerk vier kinderen gedoopt: Stef, Nathan, Thijs en Noud. Het thema van de eredienst was "In geloof bij Jezus brengen". 


Feest in de kerk

Heeft u foto's van een feestelijke gebeurtenis binnen de gemeente? Geboorte, doop, belijdenis, huwelijk, jubileum....? Laat de gemeenteleden delen in de vreugde!  
!