Bevestigings- en Intrededienst (Verslag)

Zondag 5 september jl. vond in de Dorpskerk de bevestiging en intrede van proponent A.J.R. Treur plaats. De bevestiging vond plaats in de ochtenddienst en werd geleid door ds. P.L.R. van de Spoel uit Berg en Terblijt.

Getrouwd: Arie-Jan en Rianne

Op vrijdag 20 augustus jl. zijn Rianne en Arie-Jan getrouwd. Hun huwelijksdienst werd geleid door kand. Bram Maarleveld en kerkelijk ingezegend door ds. Nathan Noorland in de Dorpskerk alhier.

Bevestiging ambtsdrager

Zondagochtend 1 augustus jl. werd in de Dorpskerk broeder Marco de Vrij in het ambt van jeugdouderling bevestigd. Voorganger: ds. A. Baas. Thema: 'Bevestig het werk van onze handen over ons'

Doopdienst: 18 juli

Zondagochtend 18 juli werd in de Dorpskerk Veerle gedoopt. Het thema van de dienst was ‘In Christus besneden, omdat wij gedoopt zijn'. Voorganger: ds. A. Baas.

Getrouwd: Jochem en Renske

Op 30 maart 2020 zijn Jochem en Renske Bakker - van der Spek getrouwd. Maandag 5 juli jl. is het huwelijk van Renske en Jochem kerkelijk ingezegend door ds. A. Baas in de Dorpskerk alhier.

Belijdenisdienst 30 mei: (Foto)verslag

Zondag 30 mei legden 8 leden uit onze gemeente (Pieter, Jochem, Renske, Bryan, Marc-Jan, Nienke, Lieke en Alex) in de ochtenddienst in de Dorpskerk belijdenis van het geloof af. 

Getrouwd: Daniël en Babette

Woensdag 21 april zijn getrouwd: Babette van den Berg en Daniël den Bleker. Hun huwelijk werd, in de Hervormde kerk te Zegveld, kerkelijk ingezegend door ds. A. Baas.


Feest in de kerk

Heeft u foto's van een feestelijke gebeurtenis binnen de gemeente? Geboorte, doop, belijdenis, huwelijk, jubileum....? Laat de gemeenteleden delen in de vreugde!  
!