Contactbanden

 
Contactbanden is een programma vanuit de protestantse wijkgemeente Emmaüs vol met geestelijke/gewijde muziek. Mensen kunnen aanvragen doen voor een bemoediging of groet. 
 
Luister mee en vraag ook eens een bemoediging of groet aan.
Dat kan via: [email protected] of bij het Contactbandenadres: Watersnip 46, 2411 MD Bodegraven, 0172 611923 (Nel) of in de Contactbandenbrievenbus in Rijngaarde (in de Mondriaanzaal)

Met de inhoud van de liederen in het programma willen we bemoediging, troost en hoop bieden aan de luisteraars. Uit reacties, die wij regelmatig ontvangen, blijkt dat er aardig wat luisteraars zijn uit het Hervormde deel van de Protestantse Gemeente in Bodegraven. 

Contactbanden is te beluisteren op woensdagavond van 19.00 tot 20.00 uur.
- Stel het Lukaskastje in op de Ontmoetingskerk
- Of luister via deze link (hervormdbodegraven.nl/okluisteren)

Op donderdagavond is Contactbanden te beluisteren van 21.00 tot 22.00 uur  op Br6 (FM 107.8 / Ziggo digitaal 920 of 1920 via TV).

UItzending van Contactbanden gemist? Klik dan hier om de uitzending terug te luisteren.

Met een hartelijke groet namens het team van Contactbanden,
Onno Meijer

Een eventuele bijdrage is van harte welkom op rekeningnummer NL33 RABO 0373745990 t.n.v. PGB
Emmaus Contactbanden te Bodegraven.