Facebook Twitter Google Plus

De uitgestorte Geest en een geopende bron


Speler laden...

> dienst downloaden (Rechter muisknop, Bestand/Doel opslaan als...)

Datum:24 juni 2012
Kerk:Dorpskerk
Predikant:dr. J. Hoek (Veenendaal)

Lezingen: Zacharia 12 t/m 13: 1. Openbaring 1:1-8. Tekst: Zacharia 12:10 en 13:1.

1. Het vergezicht. Hoop en bescherming voor moedeloze mensen. Geestelijke vernieuwing. Twee-richting verkeer. Diepe droefheid en grote blijdschap.

2. De vervulling. Meerdere dimensies: a. Het is gebeurd; b. Het gebeurt; c. Het zal gebeuren. Pinkstertaal! De bron = genadige vergeving. Droefheid over de zonde, bij het Kruis, ineengevlochten met de blijdschap.

MacCheyne: een blik op Jezus verwondt en geneest.
Belofte voor het Joode volk. Verwachting voor een nationale bekering.
Uw koninkrijk kome: met oog voor het heil voor het volk van Israël.
Gebed uit de Bernburger Bijbel: "Openbaar U, grote Jozef aan uw broeders".
Een rivier vol van vrede, een fontein vol van blijdschap in mijn hart (Luister het lied van Elly & Rikkert).

Lees meer over R.M. MacCheyne (wiki).