Facebook Twitter Google Plus

Kom!


Speler laden...

> dienst downloaden (Rechter muisknop, Bestand/Doel opslaan als...)

Datum:11 juli 2021
Kerk:Bethlehemkerk
Predikant:P.J. Droogers (Werkendam)

Schriftlezing: Jes.64:1-5 en Openb. 22:6-21, tekst v. 17

Jezus zegt tegen Johannes op Padmos, "Zie ik kom spoedig!" (v7). Tot die tijd kan wie onrecht doet, meer onrecht doen, wie vuil is, vuiler worden (v11). Maar Gods oordeel komt! Wie rechtvaardig is, zal meer gerechtvaardigd worden, wie heilig is nog heiliger--> groei in het geloof. De belofte van de Boom des Levens (het Paradijs) is voor hen (v14). Jezus wordt de blinkende Morgenster genoemd: Hij kondigt de nieuwe dag aan! (v16). De Geest en de bruid zeggen: "Kom!" De bruid: de gemeente van Christus, uit alle tijden en plaatsen. "De gemeente staat recht en wakker in de slaapzaal van deze wereld." Jesaja verlangde al naar zijn komst "Och dat u de hemel scheurde en neder kwam". Dat heimwee en verlangen leert de bruid van de Geest, de vriend van de bruidegom. En wie niets heeft? "Wie dorst heeft kome en neme het water des levens om niet!"