Facebook Twitter Google Plus

Alles in Zijn hand geven


Speler laden...

> dienst downloaden (Rechter muisknop, Bestand/Doel opslaan als...)

Datum: 7 augustus 2022
Kerk:Bethlehemkerk
Predikant:A. Baas (Bodegraven)

lezing: Psalm 10 - gebed in bange tijden.

tekst :  Psalm 10:12 Sta op, HEERE God, hef Uw hand op, vergeet de ellendigen niet. 13. Waarom lastert de goddeloze God? Waarom zegt hij in zijn hart: U zult geen rekenschap eisen? 14. Ú ziet het wél, want U  aanschouwt de moeite en het verdriet, opdat men het in Uw hand geeft; op Ú verlaat de arme zich, U bent geweest een Helper van de wees.