Facebook Twitter Google Plus

Als het altaar uit beeld verdwijnt


Speler laden...

> dienst downloaden (Rechter muisknop, Bestand/Doel opslaan als...)

Datum:11 juli 2021
Kerk:Bethlehemkerk
Predikant:A.B. van Campen (Hazerswoude)

Schriftlezing: Genesis 12: 5 t/m hfst 13 vers 4

Abraham hoort Gods stem, gaat in vertrouwen op weg en komt aan in Kanaän. In Sichem, een heidense plek waar werd geofferd en goden aanbeden, juist daar bouwt Abraham een altaar, temidden van mensen die niets hebben met God. Ook in Bethel bouwt hij een altaar, het gaf hem richting, houvast en zekerheid. Maar, als hij op eigen initiatief naar Egypte gaat, het altaar loslaat, gaat het mis, hij raakt steeds verder van zijn bestemming vandaan. Vers 17: “Maar de Heere…”: dat is goed nieuws, Evangelie! De trouw van God, Hij houdt Abraham vast, er is bij God altijd een weg terug, hij keert terug naar Bethel, de plaats van het altaar.

Hoe zit het met ons altaar? Nemen we de tijd om met Hem te praten, de Bijbel te lezen, horen we Zijn stem? Ook wij zijn geroepen om God te volgen en tot zegen te zijn voor anderen.