Facebook Twitter Google Plus

Bewaar het goede pand


Speler laden...

> dienst downloaden (Rechter muisknop, Bestand/Doel opslaan als...)

Datum: 6 juni 2022
Kerk:Bethlehemkerk
Predikant:L.W. Smelt (Voorthuizen)

Schriftlezing: Handelingen 2: 1-8, 2 Timotheüs 1: 9-14, tekst vers 14

Het laatste feest komt nog: Zijn wederkomst. De Heilige Geest helpt ons om vol te houden. Hij wil wonen in ons hart en leven. Hij is dichtbij ons om te troosten. Gebed om vernieuwing, heiliging, reiniging. Bewaar het goede pand: Jezus bewaart in de hemel het mooie van het evangelie, de erfenis, tot de dag waarop Hij terugkomt. Hier beneden, op aarde, woont de Heilige Geest in ons en bidt dat wij het evangelie niet verliezen en volhouden. We worden vastgehouden door God en tegelijk opgeroepen: Hou Mij vast!