Facebook Twitter Google Plus

Bidden om de Geest


Speler laden...

> dienst downloaden (Rechter muisknop, Bestand/Doel opslaan als...)

Datum: 4 juli 2021
Kerk:Bethlehemkerk
Predikant:T.C. Verhoef (Nijkerk)

Lukas11:1-13

SAMENVATTING: Als het gebed zo belangrijk is geweest voor de Heere Jezus, dan moet het ook wel belangrijk zijn voor ons. Hij leert ons dat we onze hand openhouden voor Hem, te geloven dat Hij meer dan een aardse vriend antwoordt en meer dan een aardse vader geeft.We mogen zeker zijn dat we gehoord worden door de Vader in de hemel en dat we ook zeker mogen zijn van Zijn liefde en Zorg voor ons. Het gebed is een uiting van het contact met Hem. ‘Leer mij bidden’ betekent dat je het echt kunt léren!

Klik hier voor het preekstencil met bijbelstudiemateriaal, en vragen.