Facebook Twitter Google Plus

Bidt altijd


Speler laden...

> dienst downloaden (Rechter muisknop, Bestand/Doel opslaan als...)

Datum: 3 februari 2019
Kerk:Dorpskerk
Predikant:A.W. van der Plas (Waddinxveen)

Schriftlezing:Lukas 17: 20- 18:8

Tekst: Lukas 18: 1 En Hij sprak ook een gelijkenis tot hen met het oog daarop dat men altijd moet bidden en niet de moed verliezen.

Thema: Bidt altijd

Vragen mag, maar het betekent niet dat je het altijd direct krijgt. Geduld hebben.
We zijn druk. Kijken we uit naar de wederkomst?
Ziet God het onrecht wel? Zou het allemaal wel waar zijn? Twijfel en aanvechting.
Volhouden, blijven bidden. Bid dat duidelijk wordt wie de Koning is! Dat volken gewonnen worden voor Hem.
Gelijkenis. God wordt vergeleken met een onrechtvaardige rechter. Als deze onrechtvaardige rechter al toegeeft, hoeveel te meer zal God ons horen als we bidden.

Bidden om voor God te leven en zo te leven dat je ervoor bidden kunt.
Bidden en geduld hebben zijn kenmerken van een gelovige.
Eens zal er recht geschieden. God komt terug op alles wat gebeurd is. Hij zal recht doen!

Eens zal op de grote morgen...