Facebook Twitter Google Plus

Bij hen of bij Hem? - doopdienst


Speler laden...

> dienst downloaden (Rechter muisknop, Bestand/Doel opslaan als...)

Datum:20 maart 2022
Kerk:Dorpskerk
Predikant:A. Baas (Bodegraven)

Schriftlezing  Johannes 18:1-11.

Gevangenneming of Gevangengeving? ‘Bij Hem of bij hen?’.
Als je goed kijkt is het maar één streepje verschil. Maar het is een kwestie van eeuwig behouden / eeuwig verloren. We hopen als gemeente op een gezegende zondag onder Woord- en sacramentsbediening; en we bedenken dat ook de bediening van de Heilige Doop aan de gemeente gegeven is tot versterking van het geloof. We worden allemaal weer bij onze Doop bepaald. Het is het sacrament van de inlijving in Christus. We behoren Hem toe! Of weet u niet dat wij allen die in Christus Jezus gedoopt zijn, in Zijn dood gedoopt zijn? Wij zijn dan met Hem begraven door de doop in de dood, opdat evenals Christus uit de doden is opgewekt tot de heerlijkheid van de Vader, zo ook wij in een nieuw leven zouden wandelen. (Romeinen 6:3 en 4)

Doopdienst
De vier dopelingen kregen de volgende doopteksten mee:
Sven Joshua de Romph (Sven): "Ik ben de Wijnstok, u de ranken; wie in Mij blijft, en Ik in hem, die draagt veel vrucht, want zonder Mij kunt u niets doen." (Johannes 15: 5)
Jacobus Cooper Eigenraam (Cooper): "Onze ziekten heeft Híj op Zich genomen, onze smarten heeft Hij gedragen." (Jesaja 53: 4)
Job Pieter Jan de Pater (Job): "Zoals de Vader Mij liefgehad heeft, heb ook Ik u liefgehad; blijf in Mijn liefde. (Johannes 15: 9)
Philou Martine Johanna Doelman (Philou): "Hij is om onze overtredingen verwond, om onze ongerechtigheden verbrijzeld. De straf die ons de vrede aanbrengt, was op Hem, en door Zijn striemen is er voor ons genezing gekomen." (Jesaja 53: 5)
Klik hier voor een verslag van de doopdienst.