Facebook Twitter Google Plus

Christus, het grote geheim van de Godsvrucht


Speler laden...

> dienst downloaden (Rechter muisknop, Bestand/Doel opslaan als...)

Datum: 9 januari 2022
Kerk:Dorpskerk
Predikant:P.H. van Trigt (Ede)

Lezing: Lukas 2:1-7, 1 Timotheüs 3:1-16
Tekst: 1 Timotheüs 3:16 En buiten alle twijfel, groot is het geheimenis van de godsvrucht: God is geopenbaard in het vlees, is gerechtvaardigd in de Geest, is verschenen aan de engelen, is gepredikt onder de heidenen, is geloofd in de wereld, is opgenomen in heerlijkheid.

Eeuwenlang is dit geheim verborgen gebleven, maar met Kerst is het geopenbaard voor wie het wil zien: de Schepper werd schepsel! In dit Kind komt God Zelf naar ons toe.
Paulus zingt een lofzang in vers 16, omdat nu zonder enige twijfel duidelijk is geworden hoe God Zijn beloften heeft vervuld en nog verder zal gaan vervullen. En ook dat heel de wereld in het heil zal delen!