Facebook Twitter Google Plus

Christus in mij


Speler laden...

> dienst downloaden (Rechter muisknop, Bestand/Doel opslaan als...)

Datum: 5 april 2021
Kerk:Dorpskerk
Predikant:A. Baas (Bodegraven)

schriftlezing: Gal 2 - 21

Tekst vs 20

Het geheimenis van alle gelovigen. Paulus’ geheim. Vrij van alles, van mijzelf. Het verhaal van Luther. De dwaling rond de wet. Stoppen met doen, genade alleen. Op Hem zien die de opstanding en het leven is.

Tot leven voor God kom ik niet door nauwgezette godsdienst: dat blijft lapwerk op de brede weg. Het moet dieper. De weg ten leven voert door de nauwe poort. Dat is: mijn leven beschouwen als mede gekruisigd
met Christus en voortaan leven door het geloof in de Zoon van God, Die mij heeft liefgehad en Zichzelf voor mij heeft overgegeven. Christen-zijn is leren je Doop verstaan: met Hem gekruisigd en met Hem opgestaan!