Facebook Twitter Google Plus

Dankbaarheid


Speler laden...

> dienst downloaden (Rechter muisknop, Bestand/Doel opslaan als...)

Datum: 8 september 2019
Kerk:Dorpskerk
Predikant:J.H. Visser (Amsterdam)

Lezing: Lukas 17 : 11 - 19

De hoogste plaats. melaatsen genezen. Vele redenen om niet terug te gaan en Jezus te danken. Slechts 1 kreeg een nieuw leven. Dankbaarheid is het teken van gered zijn. Besef van Gods genade. Aan wie richt je je dankbaarheid? Geen geloof zonder dankbaarheid. Overgave, mijn leven een dankoffer. Weeer de mens die God heeft bedoeld, vrij, leef dankbaar, voor God. Verlost - vergeven.