Facebook Twitter Google Plus

Danken in de nacht.


Speler laden...

> dienst downloaden (Rechter muisknop, Bestand/Doel opslaan als...)

Datum: 7 november 2018
Kerk:Dorpskerk
Predikant:kand. A.J.R. Treur (Vinkeveen)

lezing: Hand 16 : 14 - 25.

tekst: vs 25 "En omstreeks middernacht baden Paulus en Silas en zongen lofzangen voor God. En de gevangenen luisterden naar hen."