Facebook Twitter Google Plus

De diepte en hoogte van de liefde van Christus


Speler laden...

> dienst downloaden (Rechter muisknop, Bestand/Doel opslaan als...)

Datum:18 juli 2021
Kerk:Bethlehemkerk
Predikant:M.J. vd Poel (Utrecht)

Schriftlezing Efeze 3: 14-21

Tekst v 18 en 19a: "opdat u ten volle zou kunnen begrijpen, met alle heiligen, wat de breedte en lengte en diepte en hoogte is, en u de liefde van Christus zou kennen, die de kennis te boven gaat"

De liefde van God, kennen en aanvaarden we die? Of "gaat dat zomaar niet?" Paulus bidt dat dat de gemeente de liefde van Christus leert begrijpen. Hoe breed is die liefde? Van oost tot west, alles en iedereen past erin! Hoe lang? Van voor de grondlegging der wereld, eeuwig! Hoe diep? Zo diep als wij zondaren gevallen zijn. Tot de kruisdood, zo diep. Hoe hoog? Wij mogen delen in alle geestelijke zegen (1:3), Hij wil ons in Zijn nabijheid hebben! Dit geloven vraagt om de gemeenschap der heiligen. Kijk naar de vervolgde kerk, wat de liefde van Christus vermag. Liefde die de kennis te boven gaat!