Facebook Twitter Google Plus

De Geest ontvangen


Speler laden...

> dienst downloaden (Rechter muisknop, Bestand/Doel opslaan als...)

Datum: 6 juni 2022
Kerk:Dorpskerk
Predikant:A. Baas (Bodegraven)

lezing: 1 Kor 2. Tekst 1 Korinthe 2:12 En wij hebben niet ontvangen de geest van de wereld, maar de Geest Die uit God is, opdat wij zouden weten de dingen die ons door God genadig geschonken zijn.

Paulus leert ons dat we door de Heilige Geest van het allervoornaamste op de hoogte gebracht wor
den: het diepe geheim van Gods zondaarsliefde in de gekruisigde Christus. De Geest brengt ons aan de weet hoe rijk we zijn… ‘Weten de dingen die ons door God genadig geschonken zijn’.